Nowy prezes Clix Software

1 lutego 2007 r. Rada Nadzorcza spółki Clix Software sp. z o.o. powołała na stanowisko prezesa zarządu Krzysztofa Bródkowskiego. Wcześniej stanowisko to zajmował Maciej Stanusch.

Siedziba firmy mieści się przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa.