Nowy dyrektor Xerox Polska

17 maja 2006 r. Marzena Tarkowska została powołana na stanowisko dyrektora generalnego firmy Xerox Polska. Będzie odpowiedzialna za współtworzenie i realizację strategii polskiego oddziału firmy.

– Marzena Tarkowska przejmuje zarządzanie firmą przygotowaną do pracy nad dalszym zwiększaniem udziałów rynkowych – powiedział Hervé Tessler, wiceprezydent, dyrektor generalny firmy Xerox na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, Izraela i Turcji. – Polska to rynek o dużym potencjale. Konsekwentnie dążymy do zwiększania naszej obecności na rynku polskim.

Marzena Tarkowska,

dyrektor generalny Xerox Polska

Marzena Tarkowska związana jest z firmą Xerox od ponad 6 lat. Przez ostatnie 8 miesięcy zajmowała stanowisko dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za rozwój działu Xerox Global Services na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Izraela i Turcji. Wcześniej zarządzała działem XGS w polskim oddziale firmy, za jej rządów Xerox osiągnął silną pozycję na rynku usług zarządzania dokumentami.