Nowi klienci wdrażają SAP

    Firma 7milowy sp. z o.o. rozpoczęła na przełomie kwietnia i maja br. dwa nowe wdrożenia systemu SAP. Pierwsze wdrożenie dotyczy firmy Stelweld, działającej w obszarze produkcji, spawania i obróbki mechanicznej konstrukcji oraz zbiorników metalowych, której odbiorcami są: Toyota, Solaris, Scania i Volvo.

    Drugie wdrożenie objęło firmę Karmex, prowadzącą działalność w branży produkcji żywności dla zwierząt hodowlanych w Europie. Dzięki wykorzystaniu metodyki SPRINT w Karmex przewidziano rekordowo krótki czas wdrożenia SAP – jeden miesiąc. Projekt wdrożenia obejmuje kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa, tj. finanse i kontroling, gospodarkę materiałową, planowanie produkcji, a także sprzedaż i dystrybucję.

    Wdrożenie SAP w Stelweldzie, realizowane zgodnie z metodyką SPRINT prowadzone będzie dwuetapowo. Najpierw system zostanie wdrożony w obszarze finansów, środków trwałych, kontrolingu, gospodarki materiałowej, zakupów, sprzedaży i dystrybucji oraz zarządzania produkcją; natomiast w drugim podejściu firma wdroży moduł kadrowo–płacowy i usprawni procesy raportowania produkcji dzięki wprowadzeniu czytników kodów kreskowych. Zakończenie pierwszego etapu przewidziano na koniec września br., drugiego – na luty 2008 r.