Nowe trendy w CRM/SFA

Firmy HP, Sybase, Visicom, EuroSoft Invent oraz Orange skonstruowały wspólną ofertę dla mobilnych handlowców – system udostępniany w formie usługi. O nowej ofercie dostawcy poinformowali w lutym 2007 r. na konferencji prasowej firmy EuroSoft Invent, poświęconej nowym trendom w oprogramowaniu CRM/SFA.

Handlowcy aktywnie promujący towary w terenie i zbierający zamówienia ze sklepów to nie tylko obowiązujący model biznesowy w pewnych branżach, ale wręcz warunek przetrwania np. firm oferujących towary szybkozbywalne: napoje czy papierosy.

Współczesny komiwojażer nie wędruje po sklepach z kajetem, tylko korzysta z aplikacji typu Sales Force Automatization na palmtopie. Dostęp online do danych firmy zapewnia mu aktualną informację o dostępności towaru, jego cenie i cechach oraz o ewentualnych promocjach. Ma przy sobie narzędzie, za pomocą którego może złożyć zamówienie, wystawić fakturę i zebrać komplet informacji nie tylko o potrzebach i preferencjach klienta, ale i o działaniach konkurencji. Wszelkie wprowadzone przez niego dane niezwłocznie trafiają do systemów informatycznych firmy, gdzie po integracji i ewentualnym przetworzeniu na wskaźniki biznesowe stają się podstawą do podejmowania decyzji zarządczych.

Do tej pory wdrożenie mobilnych aplikacji było pewnym wyzwaniem, bo wymagało wyboru i odpowiedniego do wymagań firmy dostosowania rozwiązania SFA oraz zakupu sprzętu, który będzie mógł poprawnie obsłużyć aplikację. Trzeba było nie tylko zapewnić precyzyjną koordynację działań obu producentów: software’u i hardware’u, ale i zintegrować aplikację mobilną z dotychczasowym środowiskiem informatycznym firmy. Był to więc jeszcze jeden projekt informatyczny, który pochłaniał czas, wymagał sporej inwestycji na starcie i późniejszego utrzymania systemu.

Jacek Rakoczy

 prezes EuroSoft Invent

Teraz kompletne rozwiązanie dla mobilnego handlowca można wyoutsourcować! To pierwsza tego rodzaju oferta nie tylko na polskim, ale i na światowym rynku. HP wnosi do wspólnego rozwiązania sprzęt (PDA), usługi przechowywania danych i zapewnia finansowanie – klient za korzystanie z systemu płaci tylko umiarkowaną, miesięczną opłatę. Visicom, europejski dostawca rozwiązań SFA, udostępnia swój system Hamilton SFA – aplikację mobilną o dużej elastyczności. Wkładem Sybase jest system bazodanowy. Firma EuroSoft Invent z kolei zapewnia usługi kastomizacyjne i integracyjne. Sieć Orange gwarantuje bezpieczny przesył danych.

Za każdy obszar składowy rozwiązania SFA odpowiada w ten sposób lider tego obszaru rynku – to najlepsza gwarancja najwyższego standardu oferowanego systemu. – Minęły czasy fascynacji informatyką jako taką. Firmy coraz częściej oczekują po prostu określonych funkcji i nie chcą na nie czekać. Nie brak prognoz, że IT będzie pełnić rolę jeszcze jednego utility – jak woda w kranie czy prąd w gniazdku. Nasza oferta outsourcowania rozwiązania SFA jest istotnym krokiem w kierunku takiego pojmowania roli systemów IT w przedsiębiorstwach – mówi Jacek Rakoczy, prezes EuroSoft Invent.

www.eurosoftinvent.pl