Nowa usługa Analytics Cloud dla producentów maszyn (OEM)

Zasoby i maszyny skomunikowane w ramach Internetu Rzeczy (IoT) mogą zwiększać wydajność operacyjną, jeśli informacje trafią we właściwe ręce. Konstruktorzy maszyn inwestujący znaczne środki w inteligentne maszyny często nie mają dostępu do sprzedanych i uruchomionych  już instalacji.

Aplikacja w chmurze FactoryTalk Analytics for Machines (źródło: Rockwell Automation)

Rockwell Automation prezentuje dziś aplikację w chmurze FactoryTalk Analytics for Machines – nowe narzędzie wykorzystujące technologię chmury Microsoft Azure, umożliwiające dostawcą dostęp do informacji o maszynach. W ramach rozszerzonej strategii rozwiązań informacyjnych aplikacja umożliwia dostęp do istotnych danych analitycznych na temat wydajności wdrożonych systemów, co wpływa korzystnie na jakość wsparcia technicznego oferowanego klientom. Producenci przechodzący cyfrową transformację mogą dzięki technologiom teleinformatycznym uzyskać wyższą gotowość utrzymania ruchu i wydajność maszyn przy ograniczeniu kosztów ich konserwacji.

Wysoki poziom zaawansowania technologicznego dzisiejszych fabryk wymaga adekwatnej komunikacji i współpracy – mówi Krzysztof Szulc, Commercial Engineer w firmie Rockwell Automation. Zespoły zajmujące się nadzorem nad produkcją oraz konserwacją maszyn mają wiele obowiązków. Pozwalając konstruktorom, którzy o swoich maszynach wiedzą najwięcej, na współpracę przy analizie danych wydajnościowych, umożliwia się najtęższym umysłom pełne skupienie na optymalizacji linii, zakładów czy zastosowań.

Producenci maszyn i urządzeń mogą wyposażyć dostarczaną maszynę w urządzenie dostępowe FactoryTalk Cloud. Po wprowadzeniu do eksploatacji, urządzenie rozpocznie gromadzenie danych. Dane z wybranych kontrolerów będą bezpiecznie przesyłane do aplikacji FactoryTalk w chmurze. Konstruktor uzyska dostęp do aktualizowanych na bieżąco danych, gotowych statystyk i użytecznych informacji za pośrednictwem predefiniowanych raportów. To bardzo proste!

Aplikacja w chmurze oferowana w formie usługi (Software as a Service, SaaS) umożliwia producentom, zapewnianie najwyższego poziomu wsparcia technicznego dzięki wglądowi w sposób użytkowania maszyn, ich parametry, stany i inne istotne zdarzenia.

Wcześniej nie ustalono standardowego sposobu postępowania dostawcy w razie potrzeby współpracy z nabywcą maszyny. Dzięki bezpiecznemu dostępowi do danych o maszynie zapewnianemu przez rozwiązanie firmy Rockwell Automation konstruktorzy mogą teraz oferować dopasowane usługi, takie jak konserwacja prewencyjna i szkolenia oraz pomoc w wydajniejszym wykorzystaniu maszyny.

Źródło: Rockwell Automation