Niektóre dylematy XXI wieku

Gdyby Fenicjanie nie wynaleźli pieniędzy, niektóre rzeczy byłyby dużo prostsze. Czy rzeczywiście? Pieniądze są dobrym miernikiem w wielu dziedzinach, a już na pewno w sferze biznesu.

Każdy pracodawca chce mieć z roku na rok większe zyski, każdy pracownik lepszą pensję, każdy udziałowiec żąda wyższych dywidend od zarządu firmy notowanej na giełdzie… Wszyscy chcą więcej i więcej. W pogoni za zyskami czasem przestają zauważać inne wartości. Jedni starają się zwiększać przychody ze swej działalności, inni ograniczać jej koszty. I często pojawiają się dylematy.

Microsoft i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotowały w czerwcu raport, w którym prezentują rozważania na temat priorytetowych zadań w procesie budowy w Polsce społeczeństwa opartego na wiedzy i dobrobycie. Tezy raportu zostały ogłoszone podczas konferencji w Brukseli, w której udział wzięli polscy eurodeputowani, eksperci branży IT i sektora publicznego oraz przedstawiciele instytucji unijnych i mediów.

Celem konferencji „Polskie dylematy w XXI wieku – w kierunku gospodarki opartej na wiedzy czy imitacji modelu rozwoju?” było zaprezentowanie pozycji Polski na drodze do budowania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozważenie dylematów w zakresie wyznaczania priorytetów rozwojowych naszego kraju. W raporcie zaprezentowano dwie drogi: rozwój infrastruktury transportowej lub infrastruktury IT.

Podczas panelu „Wyzwania rozwoju kraju z perspektywy Brukseli – ograniczenia, możliwości, procedury, fundusze” dyskutowano o priorytetach: inwestować w infrastrukturę (drogi, lotniska, oczyszczalnie ścieków itp.) czy w innowacyjne projekty wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego. Poszukiwano właściwych proporcji wydawania publicznych pieniędzy.

„Po zbudowaniu podstawowych sieci transportowych staniemy przed wyborem: kolej wielkich prędkości czy nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna, wspierać wykorzystanie nowoczesnych technologii, czy dążyć przede wszystkim do zapewnienia spójności społecznej.

Te dylematy nas dogonią. Jednak dzisiaj największym wyzwaniem jest usprawnianie instytucji publicznych, poprawa regulacji oraz działania administracji. Bez zmian w tym zakresie nie powiedzie się ani konieczny rozwój infrastruktury, ani budowa fundamentów pod gospodarkę przyszłości” – napisał w podsumowaniu raportu jeden z jego autorów.

Co wybiorą politycy? I jedno, i drugie jest w naszym kraju niezbędne. W obu przypadkach ważne będą koszty. W ramach przygotowań do Euro 2012 infrastrukturę transportową i tak musimy zbudować. Ale musimy również mieć sprawną infrastrukturę IT, żeby cały świat mógł śledzić przebieg Euro 2012.

W informatyce również mówi się o dylematach. „Wiele strategii informatycznych jest podporządkowanych wyłącznie redukcji kosztów. A tymczasem mniejsze zasoby finansowe i ludzkie dla IT w firmie odbijają się na efektywności projektów informatycznych i prowadzą do pomijania tak ważnych kwestii, jak związek procesów biznesowych ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym czy udział IT w zdobyciu nowych i utrzymaniu dotychczasowych klientów”. Takie są wnioski z badania „Dobre a doskonałe IT” przeprowadzonego przez Omniboss w styczniu 2008 r. wśród europejskich CIO i szefów działów IT.

Mądre zarządzanie to umiejętność trafnego wyboru. To znalezienie złotego środka między wydatkami na nowoczesne rozwiązania a inwestowaniem w zasoby ludzkie. To właściwe rozstrzyganie dylematów.  

Elżbieta Jaworska

redaktor naczelna MSI Polska