Nickel Technology Park Poznań buduje superkondensator

  W Nickel Technology Park Poznań (NTPP) powstanie supernowoczesne laboratorium, w którym prowadzone będą prace nad superkondensatorem – wynalazkiem mogącym zrewolucjonizować m.in. przemysł motoryzacyjny czy rolnictwo.

  Instytut Budownictwa, Mechanizacji oraz Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) i Nickel Technology Park Poznań (NTPP) zawiązały konsorcjum naukowe, którego celem są prace nad rozwojem innowacyjnej metody wytwarzania kondensatora elektromechanicznego tzw. superkondensatora – urządzenia, które może stać się efektywnym źródłem prądu i znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, rolnictwie czy automatyce przemysłowej.

  IBMER stara się pozyskać na swój projekt dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”. Wartość całego projektu szacowana jest na 4,7 mln zł, a okres jego realizacji obejmuje lata 2010-2013.

  – Jeżeli konsorcjum uzyska wsparcie z UE, już istniejące pomieszczenia w jednej z hal NTPP zostaną zaadaptowane na nowoczesne laboratorium do prowadzenia obliczeń oraz pracy naukowej związanej z wynalazkiem i wyposażone w niezbędne instalacje oraz specjalistyczną aparaturę naukową i laboratoryjną. – mówi Dagmara Nickel, prezes zarządu Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o – Celem projektu jest wyselekcjonowanie optymalnych materiałów elektrodowych do budowy kondensatora elektrochemicznego oraz stworzenie jego prototypów.

  Będą wykorzystywane m.in. do budowania zintegrowanych systemów mocy zawierających układy fotowoltaiczne i turbiny wietrzne oraz akumulatory kwasowe. Naukowcy będą chcieli sprawdzić przydatność superkondensatorów do zasilania pojazdów takich jak pojazdy elektryczne i rolnicze – jako głównego lub dodatkowego źródła energii.

  W prowadzonych od lat na świecie pracach badawczo-rozwojowych w zakresie pojazdów elektrycznych i hybrydowych, napotkano na fundamentalne problemy związane z magazynowaniem i odzyskiwaniem energii. Najistotniejszą przyczyną są ograniczenia narzucane przez akumulatory, które są duże, ciężkie, mają ograniczoną szybkość ładowania i wymagają konserwacji. W ostatnich latach pojawiły się nowsze konstrukcje, wykorzystujące zalety nowych komponentów, w postaci superkondensatorów. Zintegrowanie akumulatorów o dużej pojemności z superkondensatorami umożliwia stworzenie lekkiego, taniego systemu napędowego o dużej energii, wielkiej wydajności prądowej, wysokiej sprawności, stabilnym cyklu i doskonałych właściwościach w niskiej temperaturze.

  Zdaniem naukowców z Poznania, realizacja projektu konsorcjum naukowego IBMER oraz NTPP pozwoliłaby na przejście w Polsce od skali laboratoryjnej przez półprzemysłową do przemysłowej oraz prowadzenie prac nad zastosowaniami mobilnymi superkondensatorów w pojazdach osobowych, użytkowych, rolniczych i autobusach. Dzięki nowej infrastrukturze laboratoryjnej w NTPP możliwe byłyby również badania nad zastosowaniami stacjonarnymi superkondensatorów – układami z ogniwami słonecznymi i elektrowniami wiatrowymi.