Newitech integruje procesy biznesowe w polskim oddziale Tetra Pak

    Spółka informatyczna Newitech prowadzi w firmie Tetra Pak wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie procesami biznesowymi. Nowe rozwiązanie oparte jest na autorskiej platformie informatycznej Newitechu, NIL BPM, która poprzez wspomaganie kluczowych procesów i procedur pomaga realizować koncepcję zarządzania przez jakość.

    System NIL BPM integruje informacje o bieżących zamówieniach i partiach produkcyjnych, dzięki czemu personel firmy może błyskawicznie uzyskać wszelkie niezbędne dane na temat bieżącej realizacji zamówień złożonych przez klientów. W oparciu o system NIL BPM implementowane są kolejne procesy. Duże znaczenie w modelowaniu procesów oraz ich implementacji miały wewnętrzne ekspertyzy wykonane przez Tetra Pak na potrzeby systemu zarządzania jakością.