Nevion Manufacturing z Oracle Agile PLM

W firmie Nevion Manufacturing, zajmującej się rozwiązaniami do transmisji danych wideo za pośrednictwem sieci, rozpoczęło się wdrożenie aplikacji Oracle Agile PLM. Wdrożenie prowadzą eksperci firmy Fideltronik, partnera Oracle Polska na poziomie Gold. Projekt jest prowadzony we wszystkich oddziałach Nevion – w Polsce, Norwegii, USA i Wielkiej Brytanii.

Firma Nevion ma sześć oddziałów na świecie, polski oddział uruchomiono w 2011 r. w Gdańsku. Siedziba główna spółki znajduje się w Sandefjord w Norwegii, główna instancja Oracle Agile PLM jest umiejscowiona w USA. W każdym z pozostałych oddziałów będzie znajdował się osobny serwer plików dedykowany dla systemu w celu zmniejszenia ruchu w sieci.

System Oracle Agile PLM służy do zarządzaniem cyklem życia produktów (z funkcjami zaawansowanej analizy ryzyka), jest więc szczególnie przydatny w przedsiębiorstwach przemysłowych, mających w portfolio wiele wyrobów w różnych, często zmieniających się wersjach. Nevion wdraża system klasy PLM w celu lepszego zarządzania produktami oraz ułatwienia współpracy pomiędzy oddziałami, a także z dostawcami i klientami.

Aplikacja Oracle Agile PLM zawiera również inne funkcje, kluczowe dla biznesu firmy Nevion: możliwość zarządzania projektami, a także wygodne interfejsy API, dostępne jako Web Services (w modelu SOA) oraz biblioteki Java. Pozwala to na łatwe tworzenie integracji, rozszerzeń czy skryptów ładujących dane i umożliwia dowolną rozbudowę systemu w miarę potrzeb w przyszłości. Planowanym rozszerzeniem systemu Agile jest integracja aplikacjami ERP i CAD.

– Firma Nevion jest od dawna naszym klientem, któremu dostarczamy podzespoły elektroniczne, mamy zatem z nimi doskonałe kontakty – komentuje Paweł Fidelus, kierownik projektu z firmy Fideltronik. – Klient ma wiele rozproszonych lokalizacji i musi zarządzać skomplikowanymi produktami przez cały cykl ich życia. Stąd powstała decyzja o zainwestowaniu w jedno wspólne, wysokiej klasy rozwiązanie dla wszystkich oddziałów, jakim jest Oracle Agile PLM.