Narzędzia analityczne w PKN Orlen

PKN Orlen w celu zwiększenia korzyści z prowadzonego programu lojalnościowego VITAY zdecydował się na wdrożenie zaawansowanego systemu analitycznego, umożliwiającego gromadzenie i analizę informacji na temat zachowań swoich klientów. Wybrano system oferowany przez NuTech Solutions Polska (partnera firmy StatSoft), który do budowy zaawansowanych modeli analitycznych data mining wykorzystuje WebSTATISTICA Data Miner.

Zadania wdrożonego systemu: badanie wpływu przystąpienia do programu lojalnościowego na zachowanie klientów, badanie efektywności promocji, segmentacja klientów, tworzenie modeli cross- -sellingowych i up-sellingowych, prognozowanie sprzedaży, planowanie kampanii marketingowych, analiza efektywności programu lojalnościowego itp.

Dzięki systemowi udało się wyodrębnić homogeniczne grupy klientów, co zapewnia kierowanie kampanii marketingowych do ściśle określonej grupy docelowej. Poza marketingiem STATISTICA wykorzystywana jest przez PKN Orlen m.in. do prognozowania danych oraz zarządzania ryzykiem.

www.statsoft.pl