Najnowsza wersja bazy danych Oracle Lite juz w sprzedazy

  Firma Oracle poinformowała o wprowadzeniu na rynek najnowszej wersji bazy danych Oracle Lite, kompleksowego rozwiązania do projektowania i wdrażania aplikacji dla środowisk mobilnych i wbudowanych oraz do zarządzania tymi aplikacjami.

  Baza danych Oracle Lite zapewnia użytkownikom mobilnym stały dostęp do danych niezależnie od przepustowości i zasięgu sieci bezprzewodowej, umożliwiając im uzyskanie dostępu do danych korporacyjnych nawet w przypadku braku połączenia sieciowego.

  Nowością w tej wersji bazy danych Oracle Lite jest możliwość dwukierunkowej synchronizacji danych między bazą danych SQLite o otwartym dostępie do kodu źródłowego a relacyjną bazą danych Oracle.

  Wersja ta umożliwia również scentralizowane konfigurowanie użytkowników i urządzeń oraz zarządzanie aplikacjami mobilnymi opartymi na bazie danych SQLite, zapewniając użytkownikom odłączonym od sieci praktycznie takie same możliwości dostępu do danych, jakie mają użytkownicy online.

  Baza danych Oracle Lite składa się z następujących elementów:

  • Oracle Database Lite Client ― mała baza danych SQL, która działa na różnych urządzeniach i platformach oraz może być dwukierunkowo synchronizowana z serwerem bazy danych Oracle;
  • oprogramowanie Oracle Database Lite Mobile Server, które umożliwia użytkownikom mobilnym i urządzeniom przenośnym pracę w okazjonalnie podłączanych środowiskach, zapewniając okresową synchronizację z serwerem bazy danych zaplecza.

  Inne rozszerzenia bazy danych Oracle Lite:

  • Synchronizacja urządzeń i zarządzanie nimi na potrzeby obsługi bazy danych SQLite: dzięki nowej otwartej architekturze, serwer Oracle Database Lite Mobile Server może teraz synchronizować bazy danych obsługiwane przez klienta Oracle Database Lite Client oraz klienta SQLite z bazą danych Oracle.
  • Uwierzytelnianie użytkowników na urządzeniach klienckich z wykorzystaniem karty procesorowej Common Access Card: w przypadku aplikacji, które wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa, stosuje się uwierzytelnianie użytkowników poprzez przedstawianie danych uwierzytelniających za pośrednictwem kart procesorowych.
  • Łatwe współużytkowanie urządzeń przez wielu użytkowników dzięki możliwości ich przerejestrowywania: oznacza to, że urządzenie może być w różnych momentach używane przez różnych użytkowników. Możliwość ta jest szczególnie przydatna, gdy urządzenie jest wykorzystywane przez różnych pracowników, na różnych zmianach, w różne dni.