mySAP BS w Inline Poland

Firma Inline Poland, producent opakowań z tworzyw sztucznych, zdecydowała się na implementację systemu mySAP Business Suite. Umowę podpisano pod koniec listopada 2005 r., a start produktywny systemu odbędzie się 1 lipca 2006 r.

Na partnera wdrożeniowego została wybrana firma IDS Scheer ze względu na jej kompetencje w zakresie modelowania i optymalizacji procesów biznesowych. Podejście procesowe do wdrożenia systemu zintegrowanego ma tę przewagę nad modelem tradycyjnym, że na skutek lepszego dopasowania do potrzeb firmy daje większe korzyści. – Projekt jest dla nas okazją do zaprezentowania pełnego portfolio naszych rozwiązań. Zdefiniowanie wymagań dla systemu SAP w podejściu procesowym wymaga bowiem przeprowadzenia analizy strategicznej i przełożenia strategii przedsiębiorstwa na procesy biznesowe, które oprogramowanie SAP zautomatyzuje. Do tego celu stosuje się graficzne narzędzia mapowania i analizy procesów. IDS Scheer dysponuje autorskim narzędziem ARIS, którego będzie używać zarówno do wsparcia projektu, jak i (w wersji ARIS Portal) do dystrybucji dokumentacji projektowej i map – mówi Jacek Rakoczy, dyrektor sprzedaży IDS Scheer Polska.

Efektem analizy strategicznej będą mapy przekształcone na strony WWW (do użytku ogólnego bez możliwości ich samodzielnej modyfikacji) oraz w postaci bazy danych z zapisem modyfikowalnym w narzędziu ARIS Easy Design. Te mapy posłużą do wyboru funkcji systemu, a później stanowić będą podstawę jego konfigurowania i testowania. Na końcowym etapie zostaną wykorzystane do przeprowadzenia szkoleń. W zespole wdrożeniowym obie strony kontraktu będzie reprezentowało kilkanaście osób. Ze strony IDS Scheer Polska projekt poprowadzi Marek Karch.

Firma Inline Poland od początku 2005 r. szukała rozwiązania, którym mogłaby zastąpić swój dotychczasowy system zintegrowany. – Szukaliśmy rozwiązania informatycznego, z którego będziemy korzystać przez co najmniej 5 lat, które zapewni przeprowadzenie roll-outów w spółkach zależnych oraz da przewagę nad konkurencją, w szczególności w obszarach CRM i Business Inteligence. Cele, jakie sobie stawiamy po wprowadzeniu systemu SAP to: pomoc w realizacji strategii na lata 2006-2010, możliwość analizy efektywności działalności spółki w najważniejszych obszarach działalności, redukcja raportów i analiz prowadzonych poza system, wsparcie w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej – mówi Wiesław Puzio, przewodniczący Komitetu Sterującego Projektu ze strony Inline Poland.

Wdrożenie systemu obejmie moduły: finansowy (FI), środki trwałe (FI-AA) z elementami zarządzania środkami pieniężnymi (TR), kontroling (CO), gospodarkę materiałową (MM), sprzedaż i dystrybucję (SD), produkcję (PP) i zarządzanie zasobami ludzkimi (HR). Z systemu będzie korzystać 37 użytkowników. Inline Poland zakupi dwa serwery IBM xSeries, z przeznaczeniem na serwer produkcyjny i testowo-developerski.