Monitorowanie bezpieczeństwa informatycznego w CIECH SA

Firma Solidex zakończyła realizację pierwszego etapu zaawansowanego projektu „Monitorowanie i ocena poziomu bezpieczeństwa informatycznego” dla Grupy CIECH.

Pierwszy etap obejmował opracowanie projektu, implementację rozwiązania sieci, która „broni się sama” oraz wdrożenie i integrację systemów oceny bezpieczeństwa opartych na produktach firmy Cisco (z rodziny Cisco Self Defending Network). Kontrakt obejmował również szkolenie pracowników.

– Zaproponowaliśmy Grupie CIECH SA wdrożenie kompleksowej strategii monitorowania bezpieczeństwa systemu informatycznego. Stworzyliśmy sieć, która sama reaguje na pojawiające się zagrożenia, informuje zainteresowane osoby o próbie przekroczenia uprawnień czy ingerencji w dane, jak również potrafiocenić poziom bezpieczeństwa przechowywanych informacji i aktywnie przeciwdziałać atakom – powiedział Paweł Kotowski, dyrektor handlowy w firmie Solidex.

Sieć, która broni się sama (Self Defending Network) to opracowana przez firmę Cisco koncepcja ochrony sieci i połączonych zasobów, oparta na trzech zasadach: integracji, współpracy i adaptacji sieci.

www.ciech.com