Monitoring systemu komunikacyjnego

    Interactive Intelligence, dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu komunikacji IP dla biznesu, wprowadził do oferty produkt o nazwie Interaction Monitor.

    Interaction Monitor jest dodatkiem do oferowanych przez firmę rozwiązań z zakresu automatyzacji centrów kontaktowych i korporacyjnej telefonii IP. Pomaga podnieść wydajność operacyjną poprzez umożliwienie zdalnego monitoringu i rozwiązywania problemów z oprogramowaniem, sprzętem i urządzeniami peryferyjnymi Interactive Intelligence. Czynności te można wykonywać z jednej lokalizacji, za pomocą jednego interfejsu.

    Pojedynczy interfejs kliencki w aplikacji Interaction Monitor służy do zdalnego monitoringu systemu pod kątem błędów, ostrzeżeń i awarii, a także automatycznego pobierania plików dziennika. Alarmy trafiają do administratorów pocztą elektroniczną w zależności od wagi zdarzenia. Interaction Monitor może także przesyłać alarmy przez sieć WWW.

    Oprogramowanie będzie wykorzystywane przez działy IT do monitoringu kondycji eksploatowanych systemów i urządzeń peryferyjnych. Trafi także w ręce resellerów VAR współpracujących z Interactive Intelligence, którzy będą je wykorzystywać do serwisu instalacji u klientów. Posługiwać się nim będą także pracownicy wsparcia Interactive Intelligence, świadcząc usługi zarządzane i usługi w modelu CaaS (Communications-as-a-Service).