MIS wśród liderów Dolnego Śląska

    Firma MIS – dostawca systemów IT zwiększających efektywność procesów oraz wspomagających zarządzanie organizacjami – została odznaczona godłem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego. Przyznana po raz kolejny prestiżowa nagroda stanowi potwierdzenie zaangażowania firmy w ekonomiczny i społeczny rozwój Dolnego Śląska.

    Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy jest jednym z najważniejszych wyróżnień dla regionalnych przedsiębiorców. Misją konkursu jest budowanie tożsamości regionalnej i wspieranie wzrostu gospodarczego województwa dolnośląskiego poprzez promowanie przedsiębiorczości i tworzenie korzystnych warunków do jej rozwoju. Firmy, które zostają uhonorowane tytułem, muszą wykazać, że swoją działalnością wnoszą istotny wkład w rozwój regionu i tworzenie rynku pracy, a także stanowią wizytówkę jakości, innowacyjności i nowoczesności. Ocena kandydatów ubiegających się o przyznanie godła Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego dokonywana jest przez Kapitułę, które przewodzi Marszałek Województwa Dolnośląskiego. – Bardzo się cieszę, że Kapituła konkursu już po raz drugi doceniła naszą działalność. Szczególnie ważne dla nas jest to, że oprócz nagród branżowych za wdrożenia i produkty, jesteśmy doceniani na forum biznesowym. Wyróżnienie wśród przedsiębiorców regionalnych daje dodatkowe powody do dumy – mówi Marcel Kasprzak, prezes MIS S.A.

    Pozycję rynkową i właściwie obraną strategię rozwoju MIS S.A. potwierdzają licznie nagrody i wyróżnienia. Firma od lat jest laureatem Medalu Europejskiego, przyznawanego za innowacyjność narzędzi wspierających zarządzanie strategiczne w organizacjach. Jest także laureatem pierwszego miejsca w kategorii Najlepszy System Obiegu Informacji dla systemu zarządzania dokumentami i procesami w ramach konkursu Złoty Bit.