MIS dla Coca-Cola HBC Polska

Firma MiS zakończyła wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i procesami związanymi z zarządzaniem jakością w Coca-Cola HBC Polska (wchodzącej w skład Coca-Cola HBC). Do rozbudowanych potrzeb firmy dostosowano rozwiązanie mis-Partner21/ISO. Z systemu będzie korzystało około 1800 osób na terenie całego kraju.

Nowy system usprawni zarządzanie dokumentami i procesami jakościowymi. Rozwiązanie oparte na Lotus Notes/Domino zapewni sprawną komunikację wszystkich pionów i działów biorących udział w procesach związanych z zarządzaniem jakością. W ramach projektu w Coca-Cola HBC Polska zdefiniowano wybrane procesy, w tym zmianę wersji dokumentu, wprowadzenie nowego dokumentu, planowanie audytów, realizację działań korygujących.

Rozwiązanie daje wiele możliwości usprawniających pracę, w tym zarządzanie wersjami, monitorowanie przebiegu realizacji działań, łatwy dostęp do dokumentów, dużą elastyczność w zakresie uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów.