Mirbud rozpoczyna wdrożenie SAP

    Mirbud rozpoczyna jedno z najbardziej kompleksowych wdrożeń rozwiązania SAP w branży budowlanej w Polsce. Partnerem Mirbudu w tym przedsięwzięciu jest itelligence. Projekt rozpocznie się w kwietniu etapem analizy przedwdrożeniowej. Wdrożenie obejmie dwie spółki grupy Mirbud – MIRBUD SA i JHM DEVELOPMENT.

    Mirbud SA skorzysta m.in.z oprogramowania SAP Project System (SAP PS – Zarządzanie projektami i przedsięwzięciami). Obejmie ono kluczową działalność obydwu spółek grupy – MIRBUD SA i JHM Development. SAP Project System wesprze proces harmonogramowania inwestycji, planowania kosztów i zasobów, jak również rozliczania rzeczywistych budżetów inwestycji.

    Dzięki rozwiązaniu SAP CRM (Zarządzanie relacjami z klientami), Mirbud będzie miał możliwość monitorowania kontaktów z inwestorami i podwykonawcami, a także uzyska wsparcie sprzedaży mieszkań i rozliczeń ratalnych z kupującymi.

    Nowy system zapewni Grupie także sprawozdawczość skonsolidowaną oraz możliwość rozliczania spółek wg standardów MSR.

    Projekt wdrożeniowy jest jednym z najbardziej kompleksowych w branży budowlanej w Polsce. Poza obszarami SAP PS i SAP CRM, wdrożenie obejmie także obszary rachunkowości finansowej (FI), controllingu (CO), sprzedaży i dystrybucji (SD), gospodarki materiałowej (MM), zarządzania kapitałem ludzkim (HCM). W pierwszym etapie projekt zakłada wykonanie analizy przedwdrożeniowej precyzującej architekturę rozwiązania oraz koncepcje obsługi działalności budowlanej w firmie.