Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower 2005

Przemawiał Jerzy Buzek, eurodeputowany Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

5–6 października odbywała się Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower 2005. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 osób – przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw energetycznych z Polski i zagranicy. Patronat nad tegoroczną konferencją objęły: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska. Organizatorem była EconTrade Polska.

Ważnym elementem konferencji była ocena realizacji założeń polityki energetycznej państwa oraz wizji rozwoju na lata następne. Omawiane były uwarunkowania rozwoju w stosunku do wymagań nakładanych na Polskę dyrektywami UE oraz efekty konsolidacji sektora energetycznego.

Pierwszego dnia wieczorem odbyła się uroczysta Gala, podczas której już po raz dziewiąty Agencja Promocji Energii z redakcją miesięcznika „Energia” wręczyły prestiżowe wyróżnienia – „Laur Białego Tygrysa”.