Microsoft partnerem Politechniki Wrocławskiej

    Koncern Microsoft podpisał umowę o współpracy z Politechniką Wrocławską (PWr). Jest to jedyne takie porozumienie firmy z polską uczelnią.

    Porozumienie zakłada współdziałanie Microsoftu i Politechniki Wrocławskiej w dwóch obszarach. Microsoft dołączył do klastra Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, którego zadaniem jest połączenie sił naukowców i firm, korzystających z nowoczesnych technologii. Microsoft jest 54. członkiem Wspólnoty.

    Ponadto koncern zaangażuje się w badania i dydaktykę na samej PWr. – Jesteśmy światowym liderem, jeśli chodzi o wydatki na badania, przeznaczamy na ten cel 9 mld dolarów rocznie – mówi Jacek Murawski, Dyrektor Generalny Microsoft Polska. – Mamy ambicje współpracować z najlepszymi uczelniami, dlatego wybraliśmy Politechnikę Wrocławską.

    Porozumienie pozwoli naukowcom i studentom testować oprogramowanie firmy, prowadzić dla niej badania, korzystać ze staży w koncernie. Co roku kilkunastu studentów Politechniki jest zapraszanych do centrali Microsoft w USA.

    W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział: prof. Tadeusz Więckowski – Rektor Politechniki Wrocławskiej, Jacek Murawski – Dyrektor Generalny Microsoft Polska, prof. Eugeniusz Rusiński – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, prof. Andrzej Kasprzak – Prorektor ds. Nauczania, dr Andrzej Jabłoński – Sekretarz Komitetu Sterującego Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, Tomasz Gładkowski – Dyrektor ds. serwisu Microsoft Polska.