Microsoft Office System dla Bestcomu

Poznańska firma Bestcom wdrożyła nowoczesny system zarządzania oparty na oprogramowaniu Microsoft Office System: Office SharePoint Portal Server 2003, Exchange Server 2003 oraz Office Professional 2003. Zastosowano również oprogramowanie serwerowe i bazodanowe: Windows Server 2003, ISA Server 2004, SQL Server 2000, Windows XP Professional oraz mechanizmy VPN.

Wprowadzenie oprogramowania Office System było częścią wdrożenia związanego ze zmianą sposobu pracy firmy i działu IT. Reorganizacja objęła wymianę części serwerów, wprowadzenie domeny, mechanizmów Active Directory i serwera poczty elektronicznej. W efekcie powstała typowa pojedyncza domena, z użytkownikami pracującymi w centrali (50 osób) oraz korzystającymi z VPN (aktualnie 70 firm współpracujących). Uprawnieni użytkownicy mają wgląd we wszelkie dane dotyczące projektu i sytuacji jego wykonawców: m.in. historię komunikacji i przepływu poczty elektronicznej (wszystkie wymienione w sprawie projektu e-maile) oraz zmiany w dokumentach. Również pracownicy otrzymują regularne raporty, w których podsumowana jest ich działalność i przedstawiony stopień realizacji planów.

Wdrożenie usprawniło system nadawania uprawnień, co dało dużo wyższy poziom bezpieczeństwa danych. Podstawą pracy firmy stały się obszary robocze, dedykowane konkretnym projektom i zadaniom. Dostęp do obszarów roboczych i innych danych znajdujących się w firmowej sieci jest ściśle kontrolowany.