Microsoft, HP i Siemens

Sojusz strategiczny Microsoftu z HP i Siemens Communications, Inc. dotyczy przekształcenia pojedynczych rozwiązań telekomunikacyjnych – telefonicznych, wideokonferencyjnych, komunikatorów internetowych i poczty elektronicznej – w ujednoliconą platformę komunikacyjną.

Wizja ujednoliconej komunikacji powstała z myślą o zlikwidowaniu granic pomiędzy niezależnymi rozwiązaniami, takimi jak poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, protokół VoIP oraz tele- i wideokonferencje. Komunikując się za pośrednictwem jednolitej platformy, można będzie posługiwać się jednolitą nazwą użytkownika we wszystkich narzędziach komunikacyjnych.

Microsoft, HP i Siemens współpracują na rzecz zintegrowania technologii telekomunikacyjnych z oprogramowaniem Microsoft Exchange Server i Microsoft Office Live Communications Server. W ramach umowy HP dostarczy serwery korporacyjne oraz zapewni usługi integracji systemów z ujednoliconej platformy komunikacyjnej Microsoft,

obejmującej Microsoft Office Communications Server 2007, Microsoft Office Communicator 2007, Microsoft Office Live Meeting, Microsoft Office RoundTable, Communicator przeznaczony do telefonów oraz Microsoft Exchange Server 2007. Siemens dostarczy nowe produkty i usługi w zakresie pomocy technicznej i integracji systemów.