Microsoft Dynamics Ax w Naftomontażu

    Firma Kom-Pakt sp. z o.o. podpisała umowę z Budownictwem Naftowym Naftomontaż sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie. Kontrakt obejmuje wdrożenie systemu Microsoft Dynamics Ax for Building and Construction poprzedzone analizą przedwdrożeniową.

    Budownictwo Naftowe Naftomontaż jest spółką z grupy kapitałowej PGNiG SA. Rozpoczęła działalność w 1963 r. Specjalizuje się w zagospodarowywaniu powierzchniowym złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, budowie rurociągów w zakresie wszystkich ciśnień i wydajności, podziemnych magazynów gazu ziemnego z pełną infrastrukturą techniczną oraz świadczeniem usług w branży budownictwa.

    Z systemu będzie korzystało 65 pracowników firmy. Wdrożenie obejmie zakresem obszary: finanse i księgowość, logistykę, zarządzanie majątkiem, kadry i płace oraz zarządzanie projektami. Start analizy przedwdrożeniowej zaplanowano w połowie 2008 r., natomiast start produkcyjny na początku 2009 r. Wdrożenie powinno być zakończone do połowy roku 2009.

    Efektem wdrożenia ma być m.in. ujednolicenie zasad przetwarzania danych w obrębie całej spółki oraz zastąpienie niezależnie działających systemów informatycznych jednym centralnym opartym na najnowszych rozwiązaniach. Wdrożeniem mają zostać objęte stanowiska użytkowników na budowach, tj. stanowiska operatorskie zlokalizowane w miejscach wykonywania przez spółkę prac zleconych.