Microsoft Dynamics AX w Georg Utz

    7milowy realizuje wdrożenie Microsoft Dynamics AX w firmie Georg Utz specjalizującej się w produkcji nowoczesnych systemów z tworzyw sztucznych do transportu i magazynowania.

    Firma Georg Utz sp. z o.o. została założona w 1997 r. jako część szwajcarskiej grupy kapitałowej Georg Utz Holding AG. Oprócz produkcji pojemników do składowania, firma ma w ofercie opakowania na materiały niebezpieczne, palety wykonane z tworzyw sztucznych oraz pojemniki na części techniczne. Ze względu na różnorodną, bogatą ofertę zdecydowano się na wdrożenie nowego systemu, dostosowanego do potrzeb producenta.

    Wybór Microsoft Dynamics AX został podyktowany szybkim rozwojem firmy oraz potrzebą usprawnienia wewnętrznych procesów. Precyzyjne planowanie, długoterminowe prognozy zasobów materiałowych i produkcyjnych mają przyczynić się do podniesienia wydajności.

    Uruchomienie systemu przewidziano na wrzesień 2008 r. Do tego czasu konsultanci 7milowego wdrożą wiele rozwiązań, obejmujących m.in. moduł finansów, sferę zakupów, planowanie produkcji, sprzedaż i dystrybucję oraz zarządzanie magazynem i logistyką. W ramach projektu system AX zostanie zintegrowany z CRM oraz obsługą magazynu wysokiego składowania.