Mercedes-Benz Polska współpracuje z Comarchem

    Mercedes-Benz Polska wdraża aplikację AmSynch autorstwa Comarchu. To kolejny etap współpracy firm. Wcześniej polski oddział producenta samochodów wprowadził mechanizm wymiany danych pomiędzy systemami Automaster oraz Comarch CDN XL.

    Rozwiązanie AMSynch ma zapewniać dwustronną wymianę danych pomiędzy znanym w Europie branżowym systemem Automaster (Automaster jest systemem klasy DMS – Dealer Management System, czyli zintegrowanym specjalizowanym systemem klasy ERM do zarządzania stacją dealerską) – obsługującym salony sprzedaży i serwis, a systemem Comarch CDN XL, funkcjonującym w działach księgowości.

    Rezultatem wdrożenia jest dwukierunkowa komunikacja pomiędzy systemami, a także gromadzenie danych na wystandaryzowanym planie kont służących do generowania raportów finansowych z salonów dealerskich do polskiej centrali firmy Mercedes-Benz, które gromadzone są w specjalnej hurtowni danych i służą do zarządzania siecią dealerską.

    Komunikacja między systemami odbywa się dwutorowo. Z systemu Automaster do Comarch CDN XL przesyłane są dokumenty handlowe oraz zapisy kasowe, następnie po ich przetworzeniu przez moduł księgowy Comarch CDN XL informacje na temat rozliczeń i płatności wysyłane są z powrotem do Automaster.

    W 2010 planowane jest wdrażanie architektury Automaster-AMSynch-Comarch CDN XL w największych salonach dealerskich Mercedes-Benz w całej Polsce.