MaxON w GE Fanuc

    Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Ciech SA są producentem m.in. środków ochrony roślin i substancji aktywnych służących do ich produkcji. W ostatnich latach nieustannie się rozwijają, zwiększając swoje obroty i zyski. Jednym z elementów procesu unowocześniania jest uruchomienie w 2007 r. zmodernizowanej instalacji do produkcji żywic epoksydowych.

    Celem inwestycji było znaczące zwiększenie ilości produkowanych żywic oraz podniesienie ich jakości. Kluczowy podczas doboru sprzętu i oprogramowania był czynnik bezpieczeństwa i niezawodności pracy. Zdecydowano się na zastosowanie systemu MaxON firmy GE Fanuc, którego dystrybutorem w Polsce jest ASTOR sp. z o.o.

    Przeprowadzona modernizacja instalacji produkcji żywic epoksydowych w połączeniu z wdrożeniem systemu sterowania i monitoringu spowodowała podwojenie mocy produkcyjnych (z ok. 15 tysięcy ton do ok. 30 tysięcy ton żywicy epoksydowej rocznie).

    Wdrożenia i uruchomienia systemu w Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” SA dokonała firma NS Automatyka sp. z o.o., która obecnie zajmuje się konserwacją oraz dalszą rozbudową systemu.

    www.astor.com.pl