Macrologic Xpertis w ZPC Bałtyk

    Firma Macrologic SA podpisała kontrakt na uruchomienie pakietu oprogramowania Xpertis w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Bałtyk sp. z o.o. Zakres kontraktu obejmuje zakup licencji i wdrożenie rozwiązania Xpertis we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa – finansowo- księgowym, logistycznym, produkcyjnym i kadrowo-płacowym.

    Celem rozpoczętego w maju wdrożenia jest poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie kompleksowej, wiarygodnej informacji o przedsiębiorstwie. System usprawni także procesy planowania i rozliczania kosztów produkcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego Bałtyk. Zakończenie prac wdrożeniowych planowane jest na październik br.