LumeNowa Jakość

25 września Walne Zgromadzenie Wspólników Lumeny podjęło decyzję o kodeksowym przekształceniu Lumeny w spółkę akcyjną. W nowej formie prawnej spółka rozpocznie działalność gospodarczą z początkiem 2007 r.

Decyzja o przekształceniu wynika z programu LumeNowa Jakość, realizowanego od początku 2006 roku. Program ten jest najważniejszym elementem strategii rozwoju spółki w latach 2005–2009, przygotowanej we współpracy z firmą doradczą EVIP Corporate Management Consultants. Głównym założeniem jest pełna restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Nowa Lumena zamierza skupić się na usługach, rozwijać sprzedaż nowych w swej ofercie rozwiązań bazodanowych i aplikacyjnych Oracle oraz produktów Cisco Systems. Te obszary, obok produktów HP, SAP i Microsoft, mają stanowić o pozycji firmy na rynku IT.

– Ograniczamy ekspansję na rynki wschodnie. Musimy skupić się na rynkach o dużych perspektywach – chcemy naszą ofertę wprowadzić na rozwinięte rynki zachodnie – zapowiada Artur Smółko, wiceprezes zarządu Lumeny, odpowiedzialny za sprzedaż oraz rozwój oferty produktowej. – W tej chwili we współpracy z firmą Ernst&Young poszukujemy partnerów biznesowych oraz analizujemy poszczególne rynki pod względem popytu na zaawansowane, kompleksowe rozwiązania i usługi informatyczne.