Liderzy rozwiązań Bussines Intelligence

    Renomowana firma doradcza Gartener uplasowała w kategorii liderów rynku rozwiązań Bussines Intelligence korporacje: IBM (Cognos), Microsoft, SAP ( Businnes Objects), Oracle, Information Buildres, Microstategy, oraz SAS. Oznacza to, iż według oceny Gartnera wymienione  firmy posiadają głęboką i wszechstronną wiedzę na temat potencjału oferowanych platform Business Intelligence oraz potrafią dostarczać rozwiązania wspierające szeroko rozumianą strategię BI w skali całego przedsiębiorstwa. Ich oferta biznesowa jest przyjmowana z uznaniem przez klientów, a potencjał operacyjny organizacji umożliwia jej realizację w skali globalnej.”

    Równocześnie Gartner zastrzega, że jego opinia nie może być traktowana, jako wiążąca dla decyzji inwestycyjnych i wdrożeniowych, które nabywcy produktów i usług firm znajdujących się w Magicznym Kwadracie podejmują na własną odpowiedzialność