Lider Informatyki 2006

Profimzostał laureatem konkursu tygodnika Computerworld w kategorii „przemysł”. Kapituła konkursu przyznała firmie meblarskiej z Turku koło Konina tytuł Lidera Informatyki 2006 w uznaniu za osiągnięcia uzyskane dzięki zastosowaniu technologii informatycznych.

Firma Profim z Turku jest producentem krzeseł biurowych w kraju i globalnym dostawcą dla sieci IKEA. W latach 2005-2006 wdrożyła zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem IFS Applications, obecnie wykorzystuje większość jego funkcji. Z systemu firmy IFS korzysta w Profim 200 użytkowników, czyli co czwarty pracownik. Systemem IFS Applications objęte zostały wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa, tj. finanse, dystrybucja, produkcja, remonty, kadry, szkolenia, płace, zarządzanie projektami i jakością, obsługa klientów oraz planowanie.