Lepsze zarządzanie kadrami w Elektrociepłowniach Wybrzeże

Firma Infovide-Matrix – dostawca usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT – wdrożyła kompleksowy system wspomagający zarządzanie kapitałem ludzkim mySAP HCM w Elektrociepłowniach Wybrzeże (funkcjonujących dotychczas w systemie DOS). Rozwiązanie działa w ramach zintegrowanego systemu informacji (ZSI) mySAP BS. Projekt obejmował wdrożenie modułu administracji kadrami, ewidencji i rozliczania czasu pracy, obsługi wynagrodzeń oraz zarządzania rozwojem personelu.

Dzięki wdrożeniu udało się skrócić czas planowania kosztów i zwiększyć ich precyzję. Wyeliminowano konieczność korzystania z wielu aplikacji potrzebnych do realizacji jednego procesu, a także edycji i transportu danych między kilkoma programami. Usprawniono działanie komórek kadrowych i płacowych także w zakresie funkcjonowania operacyjnego, które po wdrożeniu obsługiwane są w jednym spójnym środowisku. Dodatkowym atutem jest możliwość sporządzania raportów na żądanie za pomocą zapytań ad hoc, które pozwalają przeciętnemu użytkownikowi systemu tworzyć dowolne zestawienia czy statystyki dotyczące danych pracowników w ramach posiadanych przez niego uprawnień.

www.infovidematrix.pl