Lawson M3 w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie

    Polski oddział firmy Lawson zakończył wdrożenie w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie SA, jednym z największych producentów margaryn i olejów konfekcyjnych w Polsce. System Lawson M3 (dawny Movex) wspiera kluczowe obszary związane z zarządzaniem firmą, takie jak produkcja, zaopatrzenie, sprzedaż, planowanie, kontrolling i finanse. Z rozwiązania Lawsona w warszawskich ZPT korzysta 75 użytkowników.

    Rozwiązanie Lawson M3 (make, move, maintain) zapewni spółce m.in. sprawniejszą współpracę z kontrahentami, obniżenie poziomu zapasów oraz kosztów zaopatrzenia, a także na lepsze wykorzystanie własnych możliwości produkcyjnych.

    www.lawson.com