Korona: Innowacyjność w wielu wymiarach

Wieluńska Korona potrzebowała kilkunastu lat, by w Polsce stać się niekwestionowanym liderem, a w Europie jednym z najbardziej liczących się graczy na rynku świec. Firma podbiła rynek wysoką jakością wyrobów, oryginalnym wzornictwem i sprawną obsługą klienta. Dynamiczny rozwój spółki jest wspierany od 2001 r. przez system QAD odpowiedzialny za obsługę kluczowych procesów firmy.

System QAD Enterprise Applications zapewnia kompleksową obsługę działalności firmy Korona SA w obszarze sprzedaży, zakupów, logistyki, produkcji oraz finansów. Wieluński zakład wykorzystuje również aplikację QAD Warehousing (moduł klasy WMS), na bazie której stworzył unikatowe rozwiązania w obszarze magazynów i kontroli materiałowej, zgodne z oczekiwaniami m.in. firm IKEA, Tesco, Walmart – odbiorców produktów Korony. Z aplikacji korzysta 91 użytkowników.

– Rok 2011 to dla Korony nie tylko uruchomienie nowej wersji systemu QAD, ale również finalizacja dużych inwestycji w nowe grunty, hale produkcyjne oraz zwiększenie powierzchni magazynowych – mówi Andrzej Wróbel, wiceprezes zarządu Korona SA. – Firma jest w fazie dynamicznego wzrostu, konsekwentnie realizując plan podwojenia przychodów w ciągu kilku najbliższych lat. QAD skutecznie wspiera Koronę w tym procesie, umożliwiając niezbędną standaryzację i przyspieszanie realizacji procesów biznesowych.

Decyzję o migracji dotychczas wykorzystywanego oprogramowania do najnowszej wersji podjęto jeszcze w 2010 r. Większe wymagania wobec systemu pojawiły się wraz ze wzrostem wydajności produkcji. Dostrzeżono wówczas możliwości, jakie nowa wersja oferuje w obszarze wspomagania pracy użytkowników, zwłaszcza jeśli chodzi o monitorowanie procesów i związany z tym przepływ informacji. Aktualizacja pakietu QAD Enterprise Applications stała się okazją do reorganizacji obszaru planowania sprzedaży i potrzeb materiałowych oraz wdrożenia modułu oceny dostawców.

Do największych korzyści z systemu należy zaliczyć automatyzację procesów na każdym etapie – od złożenia zamówienia przez dział handlowy po jego realizację.

– System informatyczny wspiera wszystkie obszary firmy, a więc zarówno zaopatrzenie, jak i planowanie sprzedaży, obsługę logistyczną magazynu i przesyłek czy księgowość – mówi Mariusz Wicher, Manager IT Korona SA. – Zapewnia to ciągłość pracy i usprawnia obsługę w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami. System zapewnia przewagę nad innymi rozwiązaniami przez swoją stabilność.

Niezaprzeczalnym atutem najnowszej wersji jest interfejs użytkownika oparty na platformie .NET, zwiększający skuteczność użytkowania i dostęp do danych. Ze względu na interfejs system umożliwia również pracę zdalną. Obsługę oprogramowania ułatwia także wprowadzenie nowatorskich rozwiązań służących unifikacji i płynnej integracji systemu z zewnętrznymi aplikacjami (np. rozwiązaniami klasy Workflow, BI/Analizy, MES, pakietem MS Office), co oznacza również większą przejrzystość rozwiązania.

– Korona plasuje się w gronie najbardziej nowoczesnych firm z branży świecarskiej. Jest również jednym z największych producentów świec zapachowych w Europie. Obecnie wspólnie z klientem kształtujemy plany współpracy na kolejne lata, analizując kluczowe potrzeby ich rosnącego biznesu. W ramach programu QAD Customer Engagement dokonujemy analizy faktycznych potrzeb z punktu widzenia rozwoju działalności zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej – podkreśla Mateusz Ciesielski, Account Manager QAD Polska.

W efekcie wdrożenia do dyspozycji użytkowników został przekazany szereg nowych funkcji. Pracę z systemem ułatwiają interaktywne mapy procesów biznesowych oraz intuicyjne wyszukiwanie potrzebnych opcji. Pojawiła się także możliwość tworzenia bardziej przejrzystych i eleganckich raportów, bez konieczności posługiwania się zewnętrznymi narzędziami. Użytkownicy mogą również płynnie wymieniać dane pomiędzy aplikacją QAD i MS Excel, co pozwala uniknąć ich czasochłonnego przepisywania. Zapisywanie raportów bezpośrednio w formacie PDF upraszcza ponadto cały proces zamówień i dystrybucji.

Z punktu widzenia wieluńskiego producenta szczególnie istotny jest obszar ruchu magazynowego, kontroli jakości i prawidłowości wysyłek. Korona spełnia najwyższe standardy produkcji i dystrybucji wymagane m.in. przez koncern IKEA. Producent świec podkreślał konieczność uruchomienia nowej wersji oprogramowania 1 lipca, kiedy ma początek nowy rok finansowy w Koronie.

– Udało się dotrzymać wszystkich terminów i uruchomić nową wersję bez większych problemów, na czas i w budżecie. Projekt trwał  8 miesięcy, z czego pierwsze 4 miesiące przeznaczone były wyłącznie na przeprowadzenie niezbędnych prac programistycznych, zarówno po stronie QAD, jak i Korony – mówi Waldemar Cieciuch, Project Manager QAD Polska.

Z nowej wersji korzysta 70 użytkowników aplikacji QAD. Dodatkowe 21 licencji obejmuje użytkowników terminalowych pracujących z systemem do obsługi kodów kreskowych. Korona planuje kolejne rozszerzenie ilości licencji, aby można było rejestrować wszystkie wykonywane operacje. 

Rozmowa z Andrzejem Wróblem, wiceprezesem zarządu Korona SA

Korona od 20 lat produkuje i sprzedaje świece różnego rodzaju, o szerokiej palecie kolorów, zapachów i kształtów. Silną stroną firmy jest produkcja tzw. świec naczyniowych, potocznie zwanych t-lightami i świec w różnego rodzaju pojemnikach szklanych.

Jaki jest potencjał rynku, na którym działa Korona? Jakie miejsce zajmuje na nim państwa firma?

– Potencjał europejskiego rynku świec szacujemy na około 1,5 mld euro obrotu rocznie. Ważne, że branża ta ciągle rośnie w tempie około 4% w ciągu roku. Szansą rozwoju jest również bardzo duże rozdrobnienie po stronie dostawców i producentów świec. Prędzej czy później musi dojść do konsolidacji tego rynku, a my liczymy, że będziemy jednym z beneficjentów tego procesu.

Cały czas inwestujemy w linie produkcyjne. Obecnie nasze zdolności wytwórcze oscylują około 9 mln sztuk dziennie, co w skali roku daje 2,5 mld różnego rodzaju produktów, z czego większość to świece zapachowe. Potwierdzeniem naszej wysokiej pozycji na rynku jest fakt, że od wielu lat współpracujemy z największymi odbiorcami sieciowymi, takimi jak IKEA, Tesco czy Walmart.

Jakie są oczekiwania globalnych sieci handlowych wobec takich dostawców jak Korona?

– Najważniejszymi wymaganiami naszych odbiorców są przede wszystkim jakość i bezpieczeństwo. Bardzo istotny jest również zrównoważony rozwój, czyli dbałość o środowisko i kształtowanie biznesu w taki sposób, aby mógł on wytrzymać próbę czasu.

Oczywiście bardzo ważnym czynnikiem jest koszt produktu. Biorąc pod uwagę fakt, że nasza produkcja kształtuje się na poziomie 9 mln sztuk dziennie, cena odgrywa bardzo istotną rolę. Kolejny czynnik decydujący o współpracy z nami wynika z kompetencji i elastycznego podejścia do naszego klienta.

Co stanowi przewagę konkurencyjną Korony dostrzeganą przez państwa partnerów biznesowych?

– Korona sformułowała jasną i klarowną strategię, a jednym z jej ważniejszych punktów jest koncentracja na produkcji private label, czyli wyrobów pod markami swoich klientów. To oczywiście w znaczny sposób upraszcza i ułatwia nasze działania i procedury. Kolejnym istotnym czynnikiem jest oczywiście innowacyjność. Mam na myśli innowacyjność w każdym obszarze naszej działalności: technologii, surowców, jak również nowoczesnych narzędzi do zarządzania firmą.

Istotna jest również elastyczność, czyli odpowiednie podejście do zmieniającej się sytuacji na rynku. Jak wiemy, rynek w dzisiejszych czasach reaguje dość gwałtownie na różne zdarzenia i my staramy się jak najszybciej dostosować do zmieniającej się rzeczywistości. Kolejna rzecz to produkcja tylko takich świec, które zapewniają atrakcyjne warunki klientom, gdzie jesteśmy liderem kosztownym. Wynika to właśnie z innowacyjności firmy.

Jaka jest rola informatyki w rozwoju państwa firmy?

– Informatyka w dzisiejszych czasach odgrywa bardzo istotną rolę. Sądzę, że trudno byłoby wykonywać pewne operacje bez konkretnych rozwiązań IT. Nasze oczekiwania w stosunku do narzędzi, jakie może nam zaoferować informatyka, wiążą się przede wszystkim z szybkim dostępem do pełnej, rzetelnej informacji o procesach zachodzących zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu naszej firmy. Poprzez te narzędzia chcemy poprawić naszą organizację i zoptymalizować procesy zachodzące w naszej firmie, jak również poprawić efektywność działania.

W naszej historii mogę wymienić wiele przykładów pozytywnego wpływu rozwiązań IT na wydolność naszej firmy. W 2001 r. wdrożyliśmy system zarządzania QAD, co spowodowało, że pomimo dynamicznego rozwoju w kolejnych trzech latach, sięgającego aż 300%, udało nam się utrzymać koszty administracyjne na bardzo dobrym poziomie – wzrosły one zaledwie o około 20–30%. Efektywność tego rozwiązania jest zatem bardzo widoczna.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed państwa firmą?

– W dzisiejszym świecie każda firma stoi przed wyzwaniem wynikającym z globalizacji. Rynki dzięki temu procesowi stają się coraz bardziej otwarte, konkurencyjne i wymagające. Nasi klienci, o których wspomniałem, to międzynarodowe organizacje, działające na niemal wszystkich kontynentach. Będąc ich dostawcą, dostarczamy nasze produkty nie tylko na rynek europejski, ale również do sklepów znajdujących się w innych częściach świata. To powoduje, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi wcześniej czy później będziemy musieli podjąć kroki w kierunku globalizacji naszej działalności, np. na rynkach amerykańskim, europejskim i azjatyckim. To wiąże się po części ze wzrostem organizacyjnym, koniecznością spójnego działania w różnych miejscach, na różnych kontynentach.

Oczywiście widzę tu istotną rolę informatyki, systemów wspomagających zarządzanie. Wierzę, że poprzez takie narzędzia uda nam się nadal prowadzić efektywnie działalność i integrować operacje, które będą prowadzone w różnych miejscach geograficznych.

Jak ocenia pan współpracę z QAD?

– Z firmą QAD współpracujemy już ponad 10 lat – system w pierwszej wersji wdrożyliśmy w 2001 r. Wydaje mi się, że długość współpracy świadczy o jej zadowalającym poziomie. QAD dała się poznać jako solidny partner. Spółka posiada wysokie kompetencje w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych systemów informatycznych. Korona jako producent przywiązuje dużą wagę do procesów zachodzących w produkcji, a także tych na styku logistyki, produkcji i sprzedaży.

Ostatnie wdrożenie, które miało miejsce na początku tego roku, przebiegało absolutnie wzorcowo. Wydaje mi się, że nie jest łatwa realizacja aktualizacji tak dużego systemu w ciągu dosłownie kilku miesięcy bez większych trudności. Odczucia ludzi, którzy pracują w firmie na tym systemie, są bardzo pozytywne. Widzimy znaczną zmianę jakościową – system ewoluował w dobrym kierunku. Praca jest obecnie bardziej przyjemna i łatwiejsza.