Kontrola przez telefon

Firma Astor wprowadziła na polski rynek wersję 6.0 oprogramowania komunikacyjnego SCADAlarm, zapewniające m.in. bieżące powiadamianie użytkownika o zdarzeniach i alarmach, odczyt danych oraz zdalną kontrolę nad systemami automatyki przez telefon.

Nowe funkcje wprowadzone w SCADAlarm 6.0: konwersja tekstu na mowę, wbudowana komunikacja z oprogramowaniem Wonderware Industrial Application Server, rozszerzone możliwości konfiguracji i potwierdzania alarmów pochodzących z oprogramowania IAS oraz aplikacji wizualizacyjnej InTouch, a także system bezpieczeństwa, uwzględniający identyfikację dzwoniącego użytkownika. SCADAlarm 6.0 jest ważnym ogniwem zestawu oprogramowania Wonderware do zarządzania produkcją oraz wizualizacji.