Komputronik Biznes usprawnia OPEC Gdynia

Komputronik Biznes wdrożył oprogramowanie LOG System w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gdyni. Celem wdrożenia była pełna kontrola nad zasobami informatycznymi przedsiębiorstwa. LOG System, dzięki swojej trójwarstwowej strukturze, umożliwia centralne przechowywanie informacji oraz ich udostępnianie użytkownikom z każdego miejsca w sieci firmowej. Instalacja przeprowadzona przez Komputronik Biznes objęła 300 stanowisk roboczych.

OPEC Gdynia to przedsiębiorstwo, które zaopatruje ważny region Trójmiasta w energię cieplną od 1961 roku. W jego skład wchodzą trzy zakłady energetyki cieplnej (Gdynia, Sopot, Wejherowo), a także Dział Dyspozycji Ruchu oraz Zakład Inwestycji. OPEC Gdynia jest odpowiedzialny za bezawaryjną i ciągłą dostawę energii cieplnej do odbiorców niezależnie od warunków pogodowych. Spełnienie tak wysokich wymagań wymaga dokładnego nadzoru nad wszelkimi istotnymi danymi oraz pełną kontrolę ich przepływu. Jednym z kluczowych narzędzi do zarządzania danymi jest infrastruktura IT.  

Przeprowadzone przez Komputronik Biznes wdrożenie pozwoliło na usystematyzowanie struktury zasobów IT. Administratorzy OPEC Gdynia mogą teraz liczyć na szybki dostęp do informacji o zgromadzonych danych. Na uwagę zwraca również prosty system generowania raportów. Wdrożeniu LOG System towarzyszyła instalacja Systemu Automatycznej Archiwizacji (SAA), który pozwala na automatyzację procesu wykonywania kopii zapasowych.

O LOG System  

Podstawowym zadaniem LOG System jest ułatwienie pracy administratorom IT. Dzięki trójwarstwowej strukturze systemu informacje przechowywane są centralnie i dostępne dla użytkownika z każdego miejsca w sieci firmowej. System pozwala ewidencjonować i w sposób szczegółowy opisywać każdy zasób (np. komputery, drukarki, monitory, telefony komórkowe, dokumenty itp.) oraz zdalnie wykonywać audyt sprzętu i oprogramowania. Umożliwia także klasyfikowanie zasobów, nadając im odpowiedni numer w ewidencji środków trwałych.

LOG System pozwala prowadzić ewidencję kosztów i nadzorować stan zakupionego oprogramowania i sprzętu. Dzięki temu można skutecznie planować zakupy potrzebnych zasobów. Skanowanie przez system dysków twardych dostarcza administratorowi informacji o zainstalowanych nielegalnie przez pracownika programach lub wgranych utworach multimedialnych.

Komunikacja pomiędzy agentem a serwerem jest szyfrowana, zaś dostęp do systemu posiadają wyłącznie uprawnieni użytkownicy na określonych zasadach i rolach, co zapewnia poufność zgromadzonych informacji. LOG System jest polskim rozwiązaniem gwarantującym szybkość reakcji w zakresie obsługi, rozwoju oraz poprawy funkcjonalności.