Kompleksowe wsparcie procesów

Ergis-Eurofilms z systemem QAD Enterprise Applications

Ergis-Eurofilms SA jest największym na polskim rynku i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej przedsiębiorstwem specjalizującym się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z PVC i PE. W 2011 r. firma odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 621,4 mln zł. Jednym z elementów kompleksowego wsparcia działalności firmy i zwiększania wydajności infrastruktury informatycznej było wprowadzenie najnowszej wersji systemu wspomagającego zarządzanie QAD Enterprise Applications. Z systemu korzysta obecnie 180 użytkowników.

Rozwiązania QAD zapewniają wsparcie działalności Grupy ERGIS od 2001 r. Odpowiadają za usprawnienie procesów dystrybucji, rozliczenia produkcji, zaopatrzenia i finansów. Aplikacje mają szczególny wpływ na kontrolę kosztów i pozyskiwanie rzetelnych informacji wspomagających zarządzanie.

– Nasze wymagania wobec systemu informatycznego koncentrują się przede wszystkim na kompleksowym wsparciu procesów w firmie. Dzięki rozwiązaniom IT zyskujemy kontrolę nad kosztami oraz dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych. W efekcie pozwala nam to na eliminację ryzyka popełnienia błędów i realizację zakładanych celów działalności biznesowej – mówi Andrzej Mielczarek, dyrektor finansowy Ergis-Eurofilms SA.

Dynamiczny rozwój wymaga informatyki

Oddziały produkcyjne firmy zlokalizowane są w Wąbrzeźnie oraz Oławie. W 2011 r. zostały one objęte programem inwestycyjnym o wartości 50 mln zł, w którym założono budowę nowego zakładu produkcji folii opakowaniowych w Wąbrzeźnie, czemu towarzyszyło przeniesienie produkcji z zakładu w Niemczech. Projekt zakładał też uruchomienie linii zapewniającej wytwarzanie wielowarstwowej folii stretch. Udało się to na początku II kwartału 2012 r., dzięki czemu spółka zwiększyła swoje moce produkcyjne w tym segmencie do 50 tys. ton rocznie, czyli o około 66%.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, wiosną 2011 r. przeprowadzono proces aktualizacji systemu do najnowszej wersji pakietu QAD Enterprise Applications. W efekcie realizacji projektu aplikacja zyskała nowy interfejs graficzny .NET, ułatwiający obsługę i wydruk dokumentów. Wprowadzony w trakcie projektu migracyjnego pakiet Extended Polish Accounting zapewnia większą przejrzystość i kontrolę płatności na rzecz dostawców za otrzymany towar, wysyłany pomiędzy zakładami. Pakiet umożliwia pełne dostosowanie systemu informatycznego do potrzeb i wymogów polskiej księgowości.

– Grupa ERGIS to jeden z największych dostawców wyrobów z tworzyw sztucznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wsparcie tak silnej i złożonej struktury przez system informatyczny QAD to dla nas wyróżnienie i szczególnie ważne zadanie. Najnowsza wersja aplikacji QAD wprowadziła nowy interfejs użytkownika i umożliwiła zoptymalizowanie wsparcia w obszarze finansów – komentował bezpośrednio po zakończeniu projektu przejścia na system QAD Enterprise Applications Paweł Daszkiewicz, Services Manager QAD Polska.

Bardzo istotne dla Ergis-Eurofilms stało się również zastosowanie domen dla każdego zakładu firmy – niezależna przestrzeń dla każdej spółki, ale oparta na wspólnej bazie danych, zapewnia zachowanie odrębności, a jednocześnie ułatwia zarządzanie informacją w całej grupie. Każda domena może zawierać różne waluty, własne reguły księgowe oraz charakterystyczne dla danej firmy rozwiązania dystrybucyjne, usługowe i finansowe. Nowa wersja systemu to również nowe, nowoczesne środowisko, które zapewnia możliwość wprowadzania kolejnych rozwiązań i dalszego rozwoju systemu IT.

Podczas przechodzenia na najnowszą wersję systemu QAD firma Ergis-Eurofilms wykorzystała możliwość rozbudowy swojego systemu, wdrażając QAD Warehousing w uruchomionym w marcu 2012 r. magazynie wysokiego składowania w Oławie. Natomiast obecnie dobiega końca uruchomienie QAD Enterprise Asset Management, który wspiera kontrole, przeglądy i konserwację maszyn, obsługę napraw gwarancyjnych, przyczyniając się do zmniejszenia nieplanowanych awarii i ich skutków.

Zespół QAD we wszystkich trzech projektach był odpowiedzialny za analizę celów projektu, zbudowanie modelu rozwiązania, pomoc przy przenoszeniu danych, szkolenie z nowych funkcji oraz parametryzację i konsultacje.

Stabilność i niezawodność

Zakład Ergis-Eurofilms w Oławie zajmuje się produkcją folii stretch, taśm PET oraz folii termokurczliwej PVC. Podstawowe wymagania wobec systemów informatycznych wspierających pracę zakładu produkcyjnego koncentrują się na zapewnieniu stabilności i niezawodności działania.

– Ze względu na specyfikę naszej firmy wymagamy, by system był dostępny w każdym momencie. Dzięki wdrożonym narzędziom informatycznym zyskujemy przejrzysty obraz działań i dostęp do niezbędnych danych historycznych, które ułatwiają nam podejmowanie kolejnych decyzji. System jest przez nas wykorzystywany nie tylko do rozliczania produkcji w krótkim okresie, ale przede wszystkim do wyciągania wniosków i planowania kolejnych działań – mówi Adam Prus, dyrektor operacyjny Oddziału Ergis Eurofilms w Oławie.

Wprowadzenie systemu informatycznego oznacza redukcję dokumentacji papierowej, a tym samym skrócenie czasu potrzebnego na realizację operacji. W bezpośredni sposób przekłada się to na efektywność pracy, zmniejszenie liczby pomyłek i skuteczniejsze raportowanie. Aplikacja rozwiązuje również problem związany z brakiem odpowiednich zasobów osobowych do obsługi procesów. Dzięki automatyzacji zapewnianej przez system zakład jest w stanie realizować wiele zadań przy mniejszym zaangażowaniu pracowników.

W oławskiej fabryce Ergis-Eurofilms został wdrożony system QAD Warehousing, który odpowiada za wsparcie obsługi magazynu wysokiego składowania. Wprowadzenie nowego rozwiązania wiąże się ze wzrostem ilości produkcji oraz optymalizacją istniejącego magazynu, który zwiększył swoją pojemność o 40%. Zastosowano w nim nowy system regałów przesuwnych umożliwiający innowacyjny sposób przechowywania fizycznego. Głównym zadaniem systemu IT jest zarządzanie stanami magazynowymi i kompleksowym procesem logistyki magazynowej w łatwym i przyjaznym dla użytkownika środowisku aplikacyjnym.

– Każdego dnia przez magazyn pracujący w trybie 24/7 przepływa około 100-200 palet z asortymentem. Bez systemu informatycznego byłoby trudno zarządzać tak złożonym procesem – przekonuje Adam Prus. – Dzięki aplikacji zintegrowanej z systemem kodów kreskowych jesteśmy w stanie przyspieszyć obsługę i przepływ towarów, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby błędów.

Kolejne usprawnienia objęły obszar zarządzania parkiem maszynowym. Wprowadzenie rozwiązania QAD Enterprise Asset Management zapewniło spełnienie wymagań zakładu w zakresie utrzymania ruchu maszyn i urządzeń, a co najważniejsze – kontrolę przestojów oraz utrzymanie w przypadku awarii. W rezultacie firma ma nadzieję poprawić poziom wykorzystania parku maszynowego oraz zwiększyć sprawność całego procesu wytwórczego.

– Dzięki wdrożeniu QAD EAM udało się pobrać i zintegrować rozproszone informacje dotychczas gromadzone w arkuszach kalkulacyjnych. Uzyskaliśmy dobre dane wyjściowe do dalszej analizy, co pozwala w bardziej przewidywalny sposób zarządzać konserwacją linii. Wpłynie to na optymalizację działania maszyn i zwiększenie wydajności parku maszynowego – wyjaśnia Adam Prus.

Profil użytkownika

Firma: Ergis-Eurofilms SA

System ERP: QAD Enterprise Applications

Zakres działania ERP: kompleksowe wsparcie procesów w firmie, w tym usprawnienie procesów dystrybucji, rozliczenia produkcji, zaopatrzenia i finansów, kontrola kosztów i pozyskiwanie rzetelnych informacji wspomagających zarządzanie

Aktualizacja: wiosna 2011 r.

Nowe funkcje: interfejs graficzny .NET, pakiet Extended Polish Accounting, QAD Warehousing (Oława), QAD Enterprise Asset Management

Liczba użytkowników: 180