Komórki dla biznesu

Rynek telefonii komórkowej dla klientów indywidualnych jest w pewnym stopniu nasycony. Teraz trwa zacięta walka o klientów korporacyjnych

Na wolnym, konkurencyjnym rynku podstawowym kryterium inwestowania w telefonię komórkową są oczywiście ceny usług i telefonów. Operatorzy sieci komórkowych doskonale o tym wiedzą, dlatego ceny galopują w dół. Wydaje się, że już niedługo operatorzy sieci telefonii komórkowej będą wręcz proponowali dopłaty dla firm korzystających z ich rozwiązań. Zapłacą za to oczywiście od lat korzystający z sieci abonenci zarówno prywatni, jak i biznesowi. Superulgowe warunki dla nowych firm obciążają więc „starych”, lojalnych użytkowników sieci, a jedyną pociechą jest fakt, że ci „nowi” już wkrótce staną się „starymi” i na nich spocznie obowiązek finansowania kolejnych nowych użytkowników, zdobytych w następnych promocjach.

Czego oczekuje firma od telefonii komórkowej?

Oczywiście poza czasowo praktycznie bezpłatną taryfikacją niektórych numerów oraz telefonami za grosz, firma chce mieć zestaw usług. Które z nich są najważniejsze?

 Wydaje mi się (na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia), że jedną z nich jest bezpośredni dostęp. Usługa ta polega na podłączeniu firmy bezpośrednio do sieci operatora. Dzięki temu można zredukować koszty połączeń z telefonów stacjonarnych firmy na telefony komórkowe wszystkich sieci, a także z firmowych komórek do biura. Stacjonarna sieć firmowa jest podłączona bezpośrednio do sieci operatora, za każdą minutę połączenia (z reguły stosowane jest naliczanie sekundowe) zapłata jest więc o ok. połowę mniejsza niż w przypadku normalnego połączenia. Oprócz specjalnej, niższej stawki na połączenia między numerami włączonymi do sieci fi rmowej, operatorzy oferują również możliwość dostosowania poszczególnych usług do potrzeb i zadań danego przedsiębiorstwa. W zarządzaniu konkretnymi ustawieniami pomaga aplikacja menedżerska sieci fi rmowej, która umożliwia przyznanie poszczególnym pracownikom kwot, jakie mają do wykorzystania w danym cyklu rozliczeniowym.

Pochodną tej usługi jest funkcja rozsyłania i przyjmowania wiadomości SMS oraz MMS. Dla niektórych firm możliwość takich działań w niskich cenach będzie bardzo atrakcyjna. Usługa skierowana jest do grupy klientów instytucjonalnych, szukających wydajnych, a jednocześnie prostych w obsłudze systemów do komunikacji za pomocą krótkich wiadomości tekstowych SMS. Do grupy tej należą np. banki (sprawdzanie salda konta) oraz inne instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, transportowe (usługi lokalizacyjne, zarządzanie fl otą), ochroniarskie (monitorowanie obiektów oraz urządzeń), przedsiębiorstwa przemysłowe (monitorowanie procesów produkcyjnych, telemetria, czyli zdalny odczyt parametrów urządzeń pomiarowych), właściciele serwisów internetowych i dostawcy Internetu (Internet Service Provider) – informacja przez SMS o nadejściu nowej wiadomości pocztowej.

Dostęp do informacji firmowych

Kolejną strefą rozwiązań jest mobilny i bezpieczny dostęp do firmowej poczty elektronicznej. To oferta dla osób pracujących poza siedzibą firmy lub często podróżujących, które dzięki możliwości synchronizacji e-maili, kalendarza i kontaktów między korporacyjnym serwerem pocztowym a telefonem lub terminalem mają stały dostęp do ważnych informacji niezależnie od miejsca, w którym się znajdują (w domu, pracy lub w podróży).

Następna z tych usług to tzw. linia firmowa, dzięki której pod jednym numerem telefonu osiągalna jest grupa pracowników. Połączenia przychodzące na ten numer są kolejno przekazywane do momentu, aż zostaną odebrane. Do jednego numeru takiej linii może być przypisanych kilkunastu pracowników.

Wszyscy operatorzy oferują też usługi zapewniania prostego, kontrolowanego dostępu do firmowej sieci korporacyjnej. Stosowane są najnowsze techniki HSCSD i GPRS, dzięki którym połączenie realizowane jest bezpiecznie i szybko.

Monitoring operacyjny

Firmom, które prowadzą działalność na dużym obszarze, operatorzy oferują usługi monitoringu, zazwyczaj ściśle związane z usługami lokalizacyjnymi GPS. Monitoring operacyjny jest metodą nadzoru wykorzystującą transmisję danych powiązanych z zestawami do nawigacji satelitarnej. Komputer kieszonkowy z telefonem, systemem GPS i odpowiednim programem wskazuje drogę do punktu docelowego podczas podróży. Usługa zapewnia optymalizację kosztów, w tym eksploatacji samochodów, poprawę obsługi klienta oraz ochronę taboru przed kradzieżą.

W tym systemie firma uzyskuje jednocześnie informacje o lokalizacji przewożonych przesyłek oraz miejscach pobytu ciężarówek. Należy jednak podkreślić, że

określanie miejsca pobytu oparte tylko na systemach GSM jest niezbyt precyzyjne. W stosowanych i oferowanych przez operatorów systemach GPS informacje o szukanym obiekcie są bardzo dokładne (ok. metra). W ofertach operatorów zestawy do satelitarnej nawigacji samochodowej, z odpowiednim oprogramowaniem map dostosowanych do systemów GPS, stanowią bardzo atrakcyjną propozycję.

Blokada numerów i dostępu do Internetu

Można oczywiście tak ustawić sieć firmową (wprowadzając system praw dostępu), aby uniemożliwić dostęp do Internetu każdemu. Regułą jest także blokowanie numerów i ograniczanie ich tylko do kilku firmowych, z których może korzystać pracownik. Jest to oczywiście pozostałość z ubiegłego wieku, kiedy nie był dostępny billing połączeń telefonicznych. Obecnie takie blokady nie tylko nie mają sensu, ale nawet… oznaczają zmniejszenie zysków firmy. Tak zwane prywatne rozmowy można by wszak rozliczać zgodnie z bilingiem i zyskać za nie godziwą zapłatę, wg taryfy dla abonentów indywidualnych (a nie dla firm). Wymaga to jednak zmiany sposobu myślenia właścicieli firm…

Przesyłanie danych

Ta usługa wydaje się najbardziej pożądaną dla firm i ich pracowników. Transmisja danych, oferowana przez wszystkich operatorów, jest realizowana w kilku technikach, a najważniejszą jej zaletą jest taryfikacja. Zgodnie z regułą – abonent płaci jedynie za ilość przesłanych danych, niezależnie od czasu połączenia. Po przestawieniu telefonu komórkowego na tryb transmisji danych opłata za tę usługę nie obciąża limitu opłat za połączenia w trybie czasowym. Opłacalność znaczna – bowiem dane komputerowe, a szczególnie skompresowane, nie mają wielkiej objętości.

Inne sposoby komunikacji

W ramach telefonii komórkowej opracowano także systemy blisko związane ze stosowanymi metodami łączności bezprzewodowej, a mianowicie lokalnych połączeń radiotelefonicznych. Takie systemy działają jednak tylko w obszarze objętym zasięgiem sieci komórkowych. Jako przykład można podać usługę „naciśnij i mów” (push to talk) oferowaną przez Plus GSM. Użytkownicy tej usługi mogą rozmawiać w ramach opłaty ryczałtowej bez żadnych limitów nie tylko z jedną osobą, ale i całą grupą znajomych.

Zapewnioną przyszłość mają obecnie doręczne radiotelefony, np. firmy DORO, a świadczy o tym ich powszechne zastosowanie w firmach ochroniarskich, leśnictwie, policji itp.

Sieć telefonii komórkowej obejmuje obecnie praktycznie cały obszar Polski. Operatorzy komórkowi mają bardzo szeroką ofertę dla firm i ciągle nowe propozycje. Odpowiednia konfi guracja zamówionych usług oraz możliwość ich rozszerzenia stanowią o ich przewadze nad innymi sposobami zapewniania łączności w firmie.

Autor: Marek Młynarski, MSI Polska