KOMA eHR w koncernie Wienerberger

    Asseco Business Solutions wdrożyło specjalistyczne oprogramowanie KOMA eHR wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim oddziale międzynarodowego koncernu Wienerberger, producenta cegieł i systemów dachowych. Zaimplementowane rozwiązanie oparło się na wykorzystaniu Internetu w obszarze HR.

    Wienerberger zaangażował załogę do udziału w procesach związanych z zasobami ludzkimi. Zaimplementowany moduł S@M systemu KOMA zapewnia bieżący dostęp dla pracowników do informacji o wypłaconym wynagrodzeniu oraz jego składnikach w ujęciu zarówno miesięcznym, jak i rocznym. Program KOMA eHR umożliwia także m.in. zapoznanie się ze stanem urlopu wypoczynkowego oraz wykazem rejestracji czasu pracy.

    Specjalistyczne oprogramowanie KOMA eHR to zaawansowany system wspomagający pracę w obszarze HR. Aplikacja stanowi narzędzie do tworzenia, zarządzania, analizowania oraz współdzielenia informacji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zapewnia obsługę wszystkich zagadnień kadrowo-płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.