Koksownia Przyjaźń optymalizuje koszty druku

    Sukcesem zakończyło się wdrożenie w Koksowni Przyjaźń nowatorskiej koncepcji logistyki dokumentów iDOC, umożliwiającej dopasowanie systemu druku do rzeczywistych potrzeb pracowników biura. Nowe rozwiązanie – implementowane przez specjalistów Konica Minolta – objęło m.in. cztery systemy biurowe bizhub C252, system biurowy bizhub C550 z finiszerem dziurkująco- broszurującym, oprogramowanie SafeQ do monitoringu i analizy kosztów druku oraz system zdalnej diagnostyki serwisowej CS Remote Care.

    Koksownia Przyjaźń z Dąbrowy Górniczej – sukcesor Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń” – jest jednym z największych w Polsce eksporterów koksu. Wśród kontrahentów spółki są firmy z sektora hutnictwa żelaza i stali oraz zakłady przemysłu chemicznego. Z powodu wysokich kosztów eksploatacji sprzętu drukująco-kopiującego w budynku administracyjnym (w tym 50 drukarek i 10 kopiarek) pojawiła się potrzeba optymalizacji produkcji dokumentów.

    Zanim podjęto decyzję o wymianie sprzętu przeprowadzono szczegółową analizę m.in. obciążenia poszczególnych urządzeń oraz liczby i rodzaju dokumentów przygotowywanych przez pracowników. Celem wdrożenia, oprócz optymalizacji kosztów, było także ułatwienie pracy z dokumentami.

    Oszacowano, że rozwiązanie Konica Minolta pozwoli docelowo obniżyć koszty druku w Koksowni o ok. 30%. W związku z już widocznymi korzyściami z wdrożenia w najbliższym czasie planowane jest objęcie nowym systemem druku kolejnych budynków.