Jak usprawnić zarządzanie infrastrukturą IT

Firma Symantec wdrożyła w jednym z oddziałów Orlenu oprogramowanie Altiris Total Management Suite, które pomaga obniżyć koszty zarządzania serwerami, stacjami roboczymi, komputerami przenośnymi i uproszczonymi klientami oraz zarządzać nimi z centralnej lokalizacji we własnym środowisku.

Zautomatyzowane rozwiązanie oferuje możliwość zainstalowania systemu operacyjnego, przeprowadzenia konfiguracji, migracji ustawień osobistych i wdrożenia oprogramowania na różnych platformach sprzętowych i w różnych typach systemów operacyjnych, w tym w Windows Vista, Linux i Solaris.

Jest wiele zalet stosowania takiego oprogramowania, m.in. bezobsługowa instalacja stacji roboczych i serwerów, zbudowanie systemu referencyjnego za pomocą opracowanego przez firmę Altiris kreatora nienadzorowanej instalacji systemu operacyjnego. Po umieszczeniu w tym systemie systemu operacyjnego i wybranych aplikacji można go masowo wdrożyć w nowych i istniejących środowiskach. Ponieważ każdy system powinien być unikalny, istnieje możliwość przypisywania identyfikatorów zabezpieczeń (SID) oraz konfigurowania nazw użytkowników, adresów IP i innych ustawień sieciowych.

Aby zarządzać systemami za pomocą Deployment Solution (jednego z komponentów rozwiązania), nie trzeba wstawać od biurka. Kreatory programu pomagają w tworzeniu zdarzeń przeznaczonych do wykonywania typowych zadań związanych z zarządzaniem komputerem – wystarczy przeciągnąć zdarzenie na ikonę komputera lub grupy komputerów, aby mieć możliwość uruchomienia go od razu lub zaplanować jego wykonanie na później. Ponadto ulepszona konsola oparta na sieci WWW umożliwia instalowanie lokalnych lub zdalnych serwerów wdrożeniowych i zarządzanie nimi z jednej lokalizacji. Konsola obejmuje ulepszone funkcje replikacji obrazów i zdarzeń, obsługę dodawania, modyfikowania i usuwania komputerów oraz zadań, jak również zarządzania komputerami wirtualnymi.

Rozwiązanie Deployment Solution umożliwia instalowanie i konfigurowanie programów specyficznych dla poszczególnych działów oraz migrowanie danych i ustawień użytkowników do nowych komputerów. Zapewnia zdalne wyszukiwanie, diagnozowanie i naprawianie problemów w systemach – bez angażowania działu wsparcia technicznego. W przypadku awarii można szybko przywrócić działanie systemu urządzenia za pomocą obrazów systemów i zadań dystrybucji oprogramowania. Możliwe jest identyfikowanie unikatowych aplikacji i wersji w przedsiębiorstwie, co pozwala na szybkie ustalenie, które systemy nie są zgodne ze standardami obowiązującymi w firmie. Możliwość pełnej inwentaryzacji stacji pozwala na zidentyfikowanie nieautoryzowanego oprogramowania i może pomóc w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia niezgodności systemowych, zagrożeń bezpieczeństwa i wirusów.

Korzyści z wdrożenia

Według użytkowników systemu Altiris zarówno zaktualizowanie stacji roboczej, jak i instalacja nowych komputerów zostały skrócone z kilku godzin do kilku minut.

W BOP wykorzystywane są komputery firmy Dell. Sieć obejmuje obecnie dwa serwery altirisowe, prawie 50 serwerów przeznaczonych do innych celów i 250 komputerów. Administracją Altirisa zajmuje się jeden inżynier, sześć osób obsługuje i wprowadza dane. Omawiany system został rozszerzony przez integratora o moduł do obsługi komunikatów i rozliczeń ok. 240 aparatów GSM.

Basell Orlen Polyolefins sp. z o.o. należy do Grupy LyondellBasell i Grupy Orlen.

BOP jest jedynym producentem poliolefin w Polsce i największym krajowym wytwórcą tworzyw sztucznych. Posiada w Płocku dwa zakłady produkcji polietylenu oraz polipropylenu. Roczny potencjał produkcyjny fabryk wynosi 400 tys. ton polipropylenu wytworzonego w technologii Spheripol firmy Basell oraz 320 tys. ton polietylenu wysokiej gęstości wyprodukowanego w technologii Hostalen, również na licencji firmy Basell. Wraz z mocami wytwórczymi instalacji do produkcji polietylenu niskiej gęstości roczna wydajność fabryk BOP wynosi ponad 800 tys. ton.

BOP posiada w pełni od siebie zależną spółkę handlową – Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż sp. z o.o., która oferuje polskim przetwórcom poliolefin produkty z Płocka oraz materiały z oferty LyondellBasell Industries. Produkty te mają zastosowanie na rynku przemysłowym, m.in. w produkcji opakowań, folii, wyrobów włókienniczych i tekstylnych, a także części samochodowych i rur.

Autor: Marek Młynarski, MSI Polska