Izostal SA z nową wersją systemu KOMA eHR

    W firmie Izostal SA zakończono projekt migracji oprogramowania marki KOMA HR do wersji KOMA eHR. Projekt migracji danych objął dodatkowe szkolenia oraz wdrożenie w zakresie aktualnie użytkowanych modułów, jak również wdrożenie modułu RCP do rozliczania czasu pracy, oraz modułu S@M – kiosku internetowego. Zweryfikowane i zoptymalizowane zostały także procesy kadrowo-płacowe.

    Po zakończeniu migracji widoczne jest przyspieszenie pracy z systemem KOMA eHR, a także efektywniejsze korzystanie z raportów dla użytkowników. Dzięki wprowadzeniu nowych funkcji możliwa jest automatyzacja pracy w wybranych obszarach, mobilny dostęp czy usprawniony obieg dokumentów.

    Izostal SA (podmiot w Grupie Kapitałowej Stalprofil) to firma produkcyjna zajmująca się antykorozyjną polietylenową i polipropylenową izolacją rur stalowych, wykorzystywanych głównie do budowy rurociągów gazowych i naftowych. Drugą gałęzią działalności spółki jest produkcja rur polietylenowych do budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uzupełnienie oferty stanowią rury stalowe, wyroby hutnicze oraz armatura stalowa.