ITCube CRM w firmie KOMATSU Poland sp. z o.o.

    Zakończyło sie wdrożenie oprogramowania ITCube CRM w firmie Komatsu Poland sp. z o.o. Głównym celem wdrożenia było stworzenie jednego, spójnego systemu informatycznego gromadzącego informacje o potencjalnych i obecnych klientach firmy. Dodatkowo, firma postawiła sobie za cel uporządkowanie działań handlowych oraz obiegu informacji wewnątrz firmy. Ze względu na międzynarodowy charakter firmy, warunkiem koniecznym okazał się wielojęzyczny interfejs systemu.  Z pośród systemów dostępnych na polskim rynku wybór padł na program ITCube CRM

    Wdrożenie w firmie Komatsu Poland Sp. z o. o. podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy etap wdrożenia rozpoczął się od instalacji systemu w konfiguracji CRM i MAIL. Prace w tym etapie koncentrowały się wokół parametryzacji systemu pod kątem omówionych wcześniej wymagań. W szczególności zadbano o odpowiednie skonfigurowanie praw i uprawnień w systemie, dzięki czemu odpowiedni użytkownicy systemu mieli dostęp do przydzielonych im danych. Dodatkowo została udostępniona firmie Komatsu możliwość korzystania z interfejsu angielskiego i polskiego – co dało możliwość swobodnej pracy międzynarodowej kadrze. Prace związane z tym etapem zakończyły się szczegółowymi szkoleniami dla pracowników z systemu ITCube.

     

    Drugi etap wdrożenia to przede wszystkim konfiguracja modułu PROJEKTY, który umożliwił firmie Komatsu odwzorowanie procedur istniejących w firmie (np.: proces obsługi klienta). Wdrożenie modułu Projekty przełożyło się na lepszy komfort pracy oraz wprowadziło większy porządek w gromadzone dane. Drugi etap wdrożenia zakończył się kolejnymi szkoleniami dla użytkowników systemu. Całość wdrożenia została zakończona w niecały miesiąc od podpisania umów.