ISA w strefie ekonomicznej KSSE dla Delfo

Firma ISA dostarczyła dla Delfo Polska rozwiązanie na potrzeby konsolidacji i wirtualizacji serwerów Microsoft Windows Server Datacenter Edition. Wdrożono rozwiązanie IBM składające się z obudowy blade BladeCenter H, czterech serwerów kasetowych model HS21 oraz macierzy dyskowej DS3400DC. Dostarczone rozwiązanie zapewnia firmie Delfo uzyskanie skalowalnej, niezawodnej platformy sprzętowej pod potrzeby przyszłej rozbudowy. W ramach realizacji projekty wykorzystano posiadaną przez klienta infrastrukturę IT, co znacząco wpłynęło na obniżenie kosztów realizacji przedsięwzięcia.  

Zakres zrealizowanego już zamówienia  obejmuje zarówno sprzęt IBM, usługi serwisowe, środowisko programowe jak i usługi instalacyjne i konfiguracyjne.

ISA jest stałym dostawcą Delfo w obszarze rozwiązań IT  oraz świadczy usługi serwisowe.

www.delfopl.com

www.isa.com.pl