Inwestycje w IT niezbędne w MSP

    Rosnące zainteresowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) rozwiązaniami IT „szytymi na miarę” potwierdzają wyniki kolejnych badań rynkowych. Do tej pory tego typu usługi były zamawiane głównie przez duże korporacje.

    – Od kilku lat obserwujemy rosnące zainteresowanie małych i średnich firm bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami IT – powiedział Roman Gradek, prezes Systemics Poland sp. z o.o. – Poszukują one rozwiązań dostosowanych do swojej specyfiki działania. Ten trend powoduje, że integratorzy zaczynają traktować segment MSP jako rozwojowy i oferować specjalnie dla niego przeznaczone produkty i usługi.

    Segment MSP staje się coraz atrakcyjniejszy, w najbliższym czasie to on będzie kołem napędowym całego rynku IT. Potwierdza to zapowiedź wzrostu nakładów inwestycyjnych na IT w tym segmencie. Chcemy sprawdzone rozwiązania stosowane w dużych firmach dostosować do potrzeb mniejszych, dając im wsparcie w okresie przemian.

    Ostatnio publikowane wyniki badań rynku IBM Globar CEO Study wykazują, że większa część firm z sektora MSP spodziewa się zmian na rynku i chcą się dobrze na nie przygotować. Rosnąca konkurencja wymusza poszukiwanie nowych pomysłów i usprawnień w prowadzeniu biznesu. Firmy z sektora MSP oczekują m.in., że rozwiązania IT w jeszcze większym stopniu dadzą im narzędzia do zarządzania zmianami w związku z dynamicznym rozwojem.

    – Obecnie rynek MSP zaczyna postrzegać rozwiązania IT jako zwiększenie efektywności działań w przedsiębiorstwie – uważa Roman Gradek. – Widząc strategiczne znaczenie IT, krajowi przedsiębiorcy starają się wykorzystać w pełni techniki informatyczne jako narzędzie walki konkurencyjnej. Jedną z przyczyn tego trendu jest rosnąca wiedza kadry zarządczej małych przedsiębiorstw w zakresie narzędzi IT pomagających w prowadzeniu biznesu.