Inwestycje w IT nie słabną

  Polska jest jednym z dziewięciu krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, których rządy nadal inwestują w strategiczne projekty w dziedzinie teleinformatyki mimo ograniczeń budżetowych spowodowanych przez światowy kryzys gospodarczy – wynika z badania przeprowadzonego przez instytut Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie firmy Oracle. Polska zyskała wysoką ocenę m.in. za kompleksowość strategii w dziedzinie teleinformatyki pod nazwą “Polska Cyfrowa”, opublikowanej w grudniu 2008 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  W ramach badań poddano analizie wpływ kryzysu na inwestycje rządowe w teleinformatykę w 17 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz określono, jak wpływa to na tempo rozwoju cyfrowego w regionie. Okazało się, że poszczególne kraje różnie zareagowały na kryzys.

  Zidentyfikowano trzy podejścia: „Pełną parą naprzód”, „Zmiana kursu” i „Przeczekać burzę”. Polskę zakwalifikowano do grupy krajów, które „prą pełną parą naprzód”.

  Według przedstawicieli Economist Intelligence Unit zasadniczym problemem w Polsce jest brak powszechnego dostępu do internetu, choć ma to się zmienić, bo strategia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakłada udostępnienie łączy szerokopasmowych na terenie całego kraju do 2012 r. jednak brak szybkich łączy internetowych ogranicza możliwość korzystania przez obywateli i firmy z planowanych nowoczesnych usług np. e-dowodu osobistego.

  Analitycy zwrócili uwagę na zapowiedzi polskiego rządu związane z informatyzacją. Przytoczyli pisma, w których Polska postawiła sobie za cel udostępnić online do 2013 r. 95% spośród 20 najważniejszych usług publicznych (w 2007 r. zaledwie 25% tych usług było dostępnych online), oraz, że urzędnicy administracji publicznej oczekują, że inwestycje w infrastrukturę cyfrową finansowane ze środków przekazanych przez państwo, UE i sektor prywatny osiągną w tym roku wartość około 2–2,5 mld EUR. Tak optymistycznemu podejściu sprzyja to możliwość rozwoju systemów informatycznych dzięki funduszom europejskim.

  Osiem pozostałych krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które instytut EIU zaliczył do grupy krajów „prących pełną parą naprzód” z realizacją ambitnych strategii rozwoju teleinformatyki, to Słowenia, Estonia, Rosja, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Turcja. Zdaniem instytutu postęp w większych krajach może być jednak hamowany przez ograniczenia finansowe i biurokrację.