Internetowe serwery danych: korzyści z przetwarzania big data w chmurze

Internetowe systemy archiwizacji danych mogą być niezwykle pomocne w zbieraniu, przechowywaniu i odzyskiwaniu informacji procesowych dla aplikacji bazujących na chmurze, przeprowadzaniu analiz porównawczych i poprawie jakości korzystania z Przemysłowego Internetu Rzeczy.

Internetowe serwery danych pomagają przedsiębiorstwom produkcyjnym w zbieraniu, przechowywaniu i odzyskiwaniu wielkich ilości danych procesowych potrzebnych do analiz porównawczych i niezbędnych dla efektywnego korzystania z Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Dobry system archiwizacji powinien być w stanie zapisywać dane z urządzeń IIoT z szybkością przynajmniej 100 tys. pakietów na sekundę i móc współpracować z wieloma źródłami informacji w całym przedsiębiorstwie, takimi jak serwery OPC UA, OPC DA, OPC XML DA czy z urządzeniami komunikującymi się z protokołami sieci lokalnych lub obiektowych, takimi jak BACnet, SNMP, LonWorks itp. Na plus wyróżniają się systemy, które można zintegrować z chmurą, co przekłada się na szybką archiwizację, przetwarzanie i ewentualny odzysk nawet bardzo dużych ilości danych.

Przechowywanie, dostęp i analiza

Serwery oparte na chmurze mogą przechowywać ogromne ilości danych. Łatwo je zintegrować z narzędziami do analizy, tak by przekształcać dane w użyteczne informacje. W dodatku są one dostępne z dowolnego urządzenia mającego przeglądarkę internetową. Powinny móc w taki sposób wykorzystywać łączność (zarówno tę publiczną, jak i prywatną), by nie cierpiało na tym bezpieczeństwo danych. Wysyłanie i zapisywanie informacji w chmurze może obsługiwać ta sama infrastruktura. Systemy te powinny oferować transfer danych bieżących w czasie rzeczywistym oraz danych archiwalnych z urządzeń IIoT, takich jak czujniki czy liczniki – zarówno do, jak i z chmury, zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie współpracując z zabezpieczeniami systemu IT.

Wybór dobrego serwera danych bazującego na chmurze powinien w pierwszym rzędzie opierać się na takich kryteriach, jak skalowalność, bezpieczeństwo i mobilność. Użytkownicy powinni mieć możliwość wglądu w dane archiwalne i wykonywania na nich zaawansowanych analiz w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i urządzenia.

Skalowalny system powinien pozwalać na łatwe powiązanie ze sobą archiwalnych danych, umożliwiając ich agregację zarówno w chmurze, jak i na lokalnych serwerach. Powinien też oferować możliwość bezproblemowego dodawania kolejnych źródeł danych i dopasowywania systemu do kolejnych etapów rozwoju przedsiębiorstwa.

Bezpieczny system to kombinacja technologii chmury, prywatnej i publicznej, oraz lokalnej infrastruktury. System powinien przechowywać dane w chmurze, nie stanowiąc jednocześnie furtki dla potencjalnych ataków.

Mobilność systemu oznacza, że użytkownicy mogą się z nim łączyć niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, przy wykorzystaniu preferowanych przez nich urządzeń. Osoby podejmujące decyzje muszą mieć dostęp do zagregowanych danych i kalkulacji zawsze, gdy tylko tego potrzebują.

Autor: Melissa Topp jest dyrektorem ds. marketingu w firmie Iconics.