Inter Cars SA z Fild.NET

    Fild.NET, spółka specjalizująca się w rozwiązywaniu problemów biznesowych MSP, rozpoczęła współpracę z Inter Cars SA, dystrybutorem części zamiennych do samochodów w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej.

    Zgodnie z umową Fild.NET rozpoczął w połowie czerwca br. wdrożenie w Inter Cars SA platformy Microsoft Office SharePoint Server 2007 (SPS 2007). Projekt podzielony jest na kilka etapów. W pierwszym etapie na bazie SPS 2007 zostanie stworzony portal intranetowy. Ma on pełnić funkcję centralnego i łatwo dostępnego dla pracowników miejsca, w którym mieści się cała wiedza firmy. Następnym krokiem będzie praca nad HelpDeskiem – systemem automatycznego generowania odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników systemu.

    – Ze względu na rozbudowaną strukturę organizacyjną Inter Cars, na którą składa się obecnie 90 filii w kraju i 15 za granicą, niezwykle istotne stało się stworzenie spójnego systemu zarządzania wiedzą, zapewniającego łatwy dostęp do informacji wszystkim naszym pracownikom – powiedział Kamil Gozdek, manager projektu w Inter Cars SA. – Microsoft Office SharePiont Server 2007 oferuje narzędzia, dzięki którym te wymagania mogą być w pełni spełnione. Wykorzystując pakiet Office 2003, zapewniając dostęp do centralnego zasobu danych za pomocą przeglądarki Internet Explorer i umożliwiając połączenia z nim nawet poza miejscem pracy, rozwiązanie daje szansę na znaczne zwiększenie efektywności obiegu informacji w przedsiębiorstwie.

    www.intercars.com.pl

    www.fild.net