Inteligentny system dla Polskiego Cukru

    Rozpoczyna się wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznego BI firmy BPSC w Krajowej Spółce Cukrowej SA (Polski Cukier). System ma zapewnić kierownictwu koncernu pełen zestaw informacji analitycznych, umożliwiający podejmowanie optymalnych decyzji.

    Polski Cukier już od 2004r. realizuje kompleksowy program modernizacyjny obejmujący m.in. inwestowanie w park maszynowy, energetykę i cyfrowe systemy sterowania produkcją.

    System BI zapewnia precyzyjną ocenę bieżącej sytuacji ekonomicznofinansowej firmy, wpływając na szybkość i trafność podejmowanych decyzji. Wskazuje źródła sukcesów oraz identyfikuje zagrożenia. W znacznym stopniu usprawnia planowanie, budżetowanie oraz bieżącą kontrolę realizowanych działań. Umożliwia analizę informacji pochodzących z dowolnych okresów, tworząc zestawienia w postaci raportów, wykresów czy tabel.

    Rozwiązanie powinno zwiększyć efektywność operacji biznesowych, jednocześnie obniżając koszty i poprawiając poziom obsługi klientów. Podstawową jego funkcją ma być możliwość tworzenia różnorodnych zestawień, które w czytelny sposób zobrazują kondycję przedsiębiorstwa.

    Równolegle w KSC będzie przeprowadzana implementacja systemu mHR (obejmie 18 oddziałów spółki). Rozwiązanie zapewni prowadzenie efektywnej i jednolitej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, umożliwi restrukturyzację procesów zarządzania kadrami, dostarczy aktualnych, rzetelnych danych pozwalających podejmować optymalne decyzje personalne oraz zagwarantuje przejrzystość w zakresie planowania i raportowania. Zarząd przedsiębiorstwa spodziewa się, że system przyczyni się do wzrostu efektywności i wydajności pracy.