Innowacyjność podstawą zrównoważonego rozwoju

  Atos Origin, międzynarodowa firma z branży usług IT, ogłosiła wyniki drugiego niezależnego raportu Look Out nt. międzynarodowych trendów niezbędnych do zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstw. Opracowany pod nadzorem ekspertów biznesowych Atos Consulting dokument zwraca uwagę na kluczową rolę technologii we wspieraniu  wzrostu dochodów firm, budowaniu współpracy z klientami i partnerami oraz zdobywaniu nowych możliwości biznesowych.

  Raport analizuje wyłaniające się nowe trendy w biznesie, zagrożenia operacyjne, a także szanse rozwojowe we wszystkich sektorach działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę szybkie rozprzestrzenianie się niekorzystnej koniunktury ekonomicznej na całym świecie, raport podkreśla, że przejrzystość i możliwość śledzenia działań firm są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dotyczy to zarówno kwestii odbudowania zaufania klientów, jak i sprostania regulacjom prawnym w najbardziej efektywny kosztowo i czasowo sposób.

  – Przedsiębiorstwa w sektorze prywatnym i publicznym muszą być transparentne, by odbudować zaufanie klientów w trudnych dla gospodarki czasach. Konieczne jest, aby nie tylko udostępniały informacje o sobie, ale też umożliwiały wymianę poglądów na swój temat za pośrednictwem różnych kanałów, w tym sieci społecznych i blogów. Firmy muszą wykazać, że zależy im na budowaniu prawdziwych relacji ze swoimi klientami, poprzez słuchanie i działanie wspólnie z nimi  – mówi Han van der Zee, Dyrektor Atos Consulting Trends Institute i redaktor naczelny raportu Look Out.

  Stosowanie technologii umożliwiających nowe formy współpracy, takich jak sieci społeczne, jest jednym ze sposobów osiągania innowacyjności, poprzez gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji on-line pomiędzy ogólnoświatowymi oddziałami firm. Raport Look Out podkreśla, iż liderami w tej dziedzinie są firmy takie jak Procter & Gamble, Fiat i LEG. Używają one aplikacji typu Crowd Sourcing, pomagających zyskać nowe spojrzenie na projektowanie produktów i zagadnienia techniczne.

  Z raportu wynika, że polityka zrównoważonego rozwoju firm, polegająca na ograniczaniu emisji dwutlenku węgla, wdrażaniu tzw. technologii green i zmniejszaniu wykorzystania energii, poprawiają współpracę z partnerami i pomagają w pozyskiwaniu nowych rynków.

  Raport zaznacza również wpływ starzenia się populacji na sytuację biznesu w dzisiejszych czasach. Ponieważ znaczna część pracowników przechodzi na emeryturę lub zmienia pracę na mniej wymagającą, firmy muszą zapewnić wykorzystanie ich wiedzy, przy jednoczesnym przejściu pokolenia Y na technologie cyfrowe.