Innowacje napędzają rynek

    Rozwój nowych technologii może zwiększyć konkurencyjność polskiego przemysłu, a w konsekwencji przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki. Jednakże komercyjne wykorzystanie innowacji jest wciąż niewystarczające, pomimo wsparcia takich organizacji jak inkubatory technologii, platformy technologiczne czy grupy brokerów innowacyjności.  Według Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, konieczne jest bardziej rynkowe podejście do innowacji, które zagwarantuje lepsze ich profilowanie pod kątem przyszłego produktu oraz skuteczną komercjalizację.

    Wpływ innowacyjnych rozwiązań na rozwój poszczególnych sektorów gospodarki w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej (Central & Eastern Europe – CEE) był tematem ostatniego briefingu w warszawskim biurze Frost & Sullivan, pt. „Innowacje a rozwój przemysłu w Polsce i krajach CEE”. Podczas prezentacji omówiono oddziaływanie innowacji na takie sektory jak automatyka i elektronika, chemia, biotechnologia czy przemysł lotniczy.

    Krzysztof Grzybowski, starszy analityk w warszawskim oddziale Frost & Sullivan, stwierdza: „Szereg instytucji finansowych typu „aniołowie biznesu” lub „venture capitals” interesuje się nowymi rozwiązaniami umożliwiającymi duży zwrot z inwestycji. Niestety, tego typu instytucje, pomimo wiedzy rynkowej, nie posiadają niezbędnej znajomości technologii oraz możliwości, jakie stwarza innowacja w danej dziedzinie.”  

    Ze statystyk Frost & Sullivan wynika, że ponad 80% potencjalnych technologii rozwijanych w skali globalnej nie ma szans na skuteczną komercjalizację, z powodu przedwczesnego porzucania inicjatyw lub błędnego ich ukierunkowania. Często powtarzanym błędem jest oczekiwanie zysku z transferu technologii nie w tych obszarach, w których może ona rzeczywiście odnieść sukces.

    W Polsce, szczególnie w sektorze chemicznym, wzrasta świadomość tego, jak ważna jest innowacyjność i jak duży ma wpływ na potencjał rynkowy firm. Wielu graczy na naszym rynku skutecznie inwestuje w ciekawe rozwiązania techniczne i sporo z tych rozwiązań ma duże szanse na odniesienie sukcesu rynkowego. „W opinii Frost & Sullivan obecnie trwające zmiany kapitałowe w tym sektorze (prywatyzacja pierwszej i drugiej grupy chemicznej) oraz planowana jego konsolidacja wraz z inwestycjami badawczo-rozwojowymi umożliwią polskiemu przemysłowi chemicznemu skuteczne konkurowanie z dużymi graczami” – podsumowuje Krzysztof Grzybowski.