Infovide doradza Orlenowi

Konsultanci Infovide wzięli udział w aktualizacji strategii informatycznej PKN Orlen na lata 2006–2008. Zebrano najważniejsze inicjatywy biznesowe koncernu, dokonano analizy aktualnego i docelowego stanu zasobów informatycznych w firmie oraz stworzono harmonogram realizacji programów inwestowania w IT.

W pierwszym etapie przyjęto model procesów reprezentujący najważniejsze obszary działania przedsiębiorstwa oraz identyfikację inicjatyw biznesowych. Wyniki umożliwiły określenie kolejności inwestycji w najbliższych latach oraz sposobu, w jaki procesy biznesowe będą wspomagane przez powstajace i ewoluujące systemy telekomunikacyjne i informatyczne.

Kolejnym etapem było stworzenie tzw. mapy systemów – całościowego rejestru systemów i powiązań między nimi, który odpowiada obecnym zasobom informatycznym koncernu. Konsultanci Infovide przygotowali także rekomendacje zastosowań wzorców architektury IT obejmujących m.in. rozwiązania Business Inteligence, integrację aplikacji oraz rozwiązania portalowe, które mają wspomagać przepływ informacji pomiędzy systemami oraz między pracownikami koncernu. Projekt trwał od początku września do końca listopada 2005 roku.